Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance - SYI (EUE38E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EUE38E - Finance - SYI, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Výklad finančního systému jako souboru trhů, institucí, regulací a technik v návaznosti na finanční rozhodování jednotlivých subjektů finančního trhu

Osnova

PřednáškaÚvod do finančního trhuPeníze, peněžní zásoba, peněžní agregáty, úroková míraÚloha ČNB, nástroje regulace depozitní a úvěrové politikyZásady činnosti komerčních bank, aktivní a pasivní bankovní obchodyNeutrální bankovní obchody, bankovně - úvěrové obchodyCenné papíry peněžního trhuCenné papíry kapitálového trhu - dluhopisyCenné papíry kapitálového trhu - akcie, účastnické CPInstrumenty kolektivního investováníFinanční derivátyObchodování s cennými papíry, BCPP, RM-SystémInvestování na finančním trhuCvičeníFormální náležitosti, zadání seminární práce, základní pojmy FTOceňování finančních nástrojů - jednoduché úročení, bankovní diskontOceňování finančních nástrojů - složené úročení, smíšené úročení, splátkové kalendářeVystavení směnkyAnalýza dluhopisů - ukazatele hodnocení obligacíZávěrečný test, zápočet

Získané způsobilosti

Znalosti:Základní znalosti finančního systému, jako souboru peněžního a kapitálového trhu, finančních institucí, jejich regulací a technik, umožňuje orientaci absolventů v oblasti finančních trhů a zároveň umožňuje správné rozhodování při využití jednotlivých investičních a finančních instrumentů.Dovednosti:Absolventi jsou schopni sestavovat základní finanční portfolio pro různé subjekty, posoudit nabídky finančních instrumentů jednotlivých finančních zprostředkovatelů zejména z hlediska vynaložených nákladů a investičních instrumentů z hlediska jejich rizikovosti, výnosnosti a likvidity.Kompetence - komunikace:Absolventi mohou , na základě získaných znalostí, vysvětlit jednotlivé kroky postupu při využití instrumentů finančního trhu jak pro investování volných peněžních prostředků, tak pro vhodné financování potřeb jednotlivých subjektů.Kompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost posoudit vhodnost využítí daného investičního a finančního instrumentu pro konkrétní subjekty soukromého i veřejného sektoru.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaŽehrová, J. Finance. 5.vydání. Praha Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2010. Str. 213. ISBN 978-80-213-2124-3.Radová a kol. Finanční matematika pro každého, příklady. 1. vydání. Praha Grada Publishing, 2008. Str. 232, ISBN 978-80-247-2364-8.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaBlake D. Analýza finančních trhů. 1. české vydání. Praha Grada Publishing, 1995. Str. 623. ISBN 80-7169-201-8.Brealey R.A.-Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. 1. české vydání. Praha Victoria Publishing, 1992. Str.971.ISBN 80-85605-24-4.Musílek P. Finančí trhy a investiční bankovnictví. 1. vydání. Praha ETC Publishing, 1999. Str. 851. ISBN 80-86006-78-6.Veselá J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha ASPI, a. s., 2007. Str. 704. ISBN 978-80-7357-297-6.Příslušné legislativní předpisy v platném zněníZákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekovýZákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkZákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírechZákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Požadavky

Obecná ekonomie

Garant

Ing. Daniela Hricová, PhD.