Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a úvěr TF (EUT01E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EUT01E - Finance a úvěr TF, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Výklad základních principů finančního systému v návaznosti na finanční rozhodování podnikatelských subjektů.

Osnova

PřednáškaÚvod do finančního trhuPeníze, peněžní zásoba, peněžní agregáty, úroková míraÚloha ČNB, nástroje regulace depozitní a úrokové politikyZásady činnosti komerčních bank, aktivní a pasivní bankovní obchodyNeutrální bankovní obchody, dispoziční cenné papíry, bankovně - úvěrové obchodyCenné papíry peněžního trhuCenné papíry kapitálového trhu - dluhopisyCenné papíry kapitálového trhu - účastnické papíryFinanční derivátyKolektivní investováníObchodování s cennými papíry, BCPP, RM-SystémFinanční investování na finančním trhuCvičeníFormální náležitosti (zadání zápočtové práce)Úvod do problematiky finančních trhů - rovnováha na trhu penězOceňování finančních nástrojůOceňování finančních nástrojůŽádost o úvěrSmlouva o úvěruPlatební styk (hladká platba, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv)Vystavění směnkyAnalýza dluhopisů (ukazatele hodnocení obligací, výnosové křivky, analýza horizontů)Analýza akcií (ukazatele hodnocení akcií, Technická analýza)Fundamentální analýza akcieVyužití základních principů finančního investování pro sestavení investičního portfolia

Získané způsobilosti

Znalosti:Komplexní znalosti o chodu finančního trhu umožňují absolventům efektivně rozhodovat ve finančních procese na různých úrovních společnosti. Absolventi se orientují v postupech a instrumentech peněžních a kapitálových trhů, které umožňují alokovat volné finanční prostředky a zároveň je usměrňovat do oblastí, kde je jejich využití nejefektivnější.Dovednosti:Absolventi jsou schopni sestavovat portfolia z nabídky finančních instrumentů, oceňovat jednotlivé investiční instrumenty podle aktuální situace na finančním trhu, eleminovat rizika spojená s využitím těchto instrumentů.Kompetence - komunikace:Absolventi, na základě nabytých znalostí, mohou vhodně argumentovat a vysvětlovat jednotlivé kroky při alokování finančních zdrojů a jejich optimálního využití.Kompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost posoudit vhodnost nabídek finančních zprostředkovatelů, omezit finanční rizika, zajistit vhodné způsoby financování pro jednotlivé subjekty soukromého i veřejného sektroru.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaŽEHROVÁ, J. Finance, skripta ČZU Praha 2010. 213 s. ISBN 978-80-213-2124-3REVENDA Z. a kol. Peněnžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 2011 424 s. ISBN 978-80-7261-240-6JÍLEK Finanční trhy, Grada Publishing 2009. 648 s.ISBN 80-2471-1653-4DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaBLAKE D. Analýza finančních trhů, Grada Publishing,1995. 623 s. ISBN 80-7169-201-8.BREALEY R.A.-Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, 1992. 971 s.ISBN 80-85605-24-4.MUSÍLEK P. Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999.851 s. ISBN 80-86006-78-6.VESELÁ J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha ASPI, a. s., 2007. Str. 704. ISBN 978-80-7357-297-6Příslušné legislativní předpisy

Požadavky

Obecná ekonomie (peněžní ekonomie)

Garant

Ing. Daniela Pfeiferová