Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a úvěr - TF DS (EUT71E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EUT71E - Finance a úvěr - TF DS, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Výklad základních principů finančního systému v návaznosti na finanční rozhodování podnikatelských subjektů.

Osnova

PřednáškaÚvod do finančního trhuPeníze, peněžní zásoba, peněžní agregáty, úroková míraÚloha ČNB, nástroje regulace depozitní a úrokové politikyZásady činnosti komerčních bank, aktivní a pasivní bankovní obchodyNeutrální bankovní obchody, bankovně - úvěrové obchodyCenné papíry peněžního trhuCenné papíry kapitálového trhu - dluhopisyCenné papíry kapitálového trhu - účastnické papíryFinanční derivátyKolektivní investováníObchodování s cennými papíry - BCPP, RM-SystémFinanční investování na finančním trhuCvičeníFormální náležitosti (zadání zápočtové práce - základní pojmy a vztahy)Úvod do problematiky finančních trhůOceňování finančních nástrojůOceňování finančních nástrojůŽádost o úvěrSmlouva o úvěruPlatební styk (hladká platba, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv)Vystavění směnky a šekuAnalýza dluhopisů (ukazatele hodnocení obligací, výnosové křivky, analýza horizontů)Analýza akcií (ukazatele hodnocení akcií, fundamentální analýza)Technická analýza akcieVyužití základních principů finančního investování pro sestavení investičního portfolia

Získané způsobilosti

Znalosti:Komplexní znalosti o chodu finančního trhu umožňují absolventům efektivně rozhodovat ve finančních procese na různých úrovních společnosti. Absolventi se orientují v postupech a instrumentech peněžních a kapitálových trhů, které umožňují alokovat volné finanční prostředky a zároveň je usměrňovat do oblastí, kde je jejich využití nejefektivnější.Dovednosti:Absolventi jsou schopni sestavovat portfolia z nabídky finančních instrumentů, oceňovat jednotlivé investiční instrumenty podle aktuální situace na finančním trhu, eleminovat rizika spojená s využitím těchto instrumentů.Kompetence - komunikace:Absolventi, na základě nabytých znalostí, mohou vhodně argumentovat a vysvětlovat jednotlivé kroky při alokování finančních zdrojů a jejich optimálního využití.Kompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost posoudit vhodnost nabídek finančních zprostředkovatelů, omezit finanční rizika, zajistit vhodné způsoby financování pro jednotlivé subjekty soukromého i veřejného sektroru.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaŽEHROVÁ, J. Finance, skripta ČZU Praha 2010. 213 s. ISBN 978-80-213-2124-3REVENDA Z. a kol. Peněnžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 2011 424 s. ISBN 978-80-7261-240-6JÍLEK Finanční trhy, Grada Publishing 2009. 648 s.ISBN 80-2471-1653-4DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaBLAKE D. Analýza finančních trhů, Grada Publishing,1995. 623 s. ISBN 80-7169-201-8.BREALEY R.A.-Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, 1992. 971 s.ISBN 80-85605-24-4.MUSÍLEK P. Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999.851 s. ISBN 80-86006-78-6.VESELÁ J. Investování na kapitálových trzích. 1. vydání. Praha ASPI, a. s., 2007. Str. 704. ISBN 978-80-7357-297-6.Příslušné legislativní předpisy

Požadavky

Obecná ekonomie

Garant

Ing. Daniela Pfeiferová