Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vozidlové mechanizmy (TET73E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TET73E - Vozidlové mechanizmy, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět seznamuje studenty s problematikou teoretických základů a principů činnosti vozidlových mechanizmů mobilních strojů. V jednotlivých případech je výuka věnována spojkám vozidel, stupňovým i bezstupňovým převodům, diferenciálům, rozvodovkám, pojezdovým ústrojím a řízení kolových i pásových vozidel, vývodovým hřídelům, závěsům, hydraulice traktoru a pracovišti obsluhy mobilního stroje. Student získá znalosti o vozidlových mechanizmech mobilních strojů. Pozornost je zaměřena na získání znalostí obecných principů činnosti těchto mechanizmů a jejich aplikace na nejčastěji používané typy traktorů a užitkových automobilů.

Osnova

PřednáškaÚvod do problematikyÚstrojí přenosu energie - základní uspořádáníPřevodovky vozidel - základní požadavky, výpočet převodů, řazení rychlostních stupňůMechanické stupňové převodovkyPlanetové převody - výpočet a možnosti využitíRozvodovkySpojovací a kloubové hřídeleŘízení kolových a pásových vozidelBrzdová ústrojíPneumatiky vozidelZávěsná zařízení traktorůOpakovací přednáškaCvičeníÚvod, bezpečnost a protipožární ochranaSpojky vozidel - činnost, funkční schéma a výpočet dané spojkyPřevodovky vozidel - způsoby řazení, převodové poměry a celkové uspořádáníVysvětlení činnosti a nakreslení schéma daných převodovekVysvětlení činnosti a výpočet převodů daných násobičů točivého momentuVýpočet vícestupňové planetové převodovkyDiferenciály a koncové převody vozidelUspořádání řízení kolových vozidel s návrhem lichoběžníku řízeníČinnost a uspořádání brzd vozidel - nakreslit schémata zadaných soustav, výpočet brzdného momentu a kontrola tlakuPneumatiky vozidel - uspořádání a význam symbolů, plnění kapalinouHydraulika traktoru - vysvětlení a ověření činnosti regulační hydrauliky na modeluZápočet

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické znalosti o principech činnosti vozidlových mechanizmů mobilních strojů. Jsou seznámení s konstrukcí spojek vozidel, stupňových i bezstupňových převodů a převodovek, diferenciálů, rozvodovek, pojezdových ústrojí, brzd a brzdových systémů, řízení kolových i pásových vozidel, vývodových hřídelů, závěsů, hydraulických systému a mechanizmů traktorů a pracoviště obsluhy mobilního stroje. Seznámí se s obecnými principy činnosti těchto mechanizmů a jejich aplikace na nejčastěji používané typy traktorů a užitkových automobilů. Rozumějí teoriím, konceptům a metodám, které odpovídají zaměstnání v oblasti konstrukce a provozu traktorů a dopravních prostředků. Mají pokročilé znalosti o konstrukci a funkci stávajících a nových konstrukčních prvků motorových vozidel, vlivu konstrukčních parametrů na provozní vlastnosti a výkonnost a o ekonomických, energetických a ekologických aspektech jejich provozu. Mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v oboru traktorů a dopravních prostředků.Dovednosti:Své znalosti dovedou uplatnit v praktických aplikacích: samostatně na úrovni malých a středních podniků, jako člen tvůrčích týmů v oblasti operativního a středního managementu. V oblasti velkých podniků jsou způsobilí tuto problematiku řešit v rámci řešitelského týmu. Při řešení složitých a nepředvídatelných problémů postupují profesionálním přístupem a jsou schopni vyhledat odbornou kvalifikovanou pomoc. Jsou schopni prakticky využít své znalosti při realizaci vlastního podnikatelského záměru a provozu vlastní firmy. Při řešení neznámé problematiky jsou schopni správně analyzovat zmíněnou problematiku, správně ji popsat a vyhledat odbornou pomoc.Kompetence - komunikace:Mohou vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny, nebo účinně působit pod vedením nebo v partnerském vztahu s kvalifikovanými odborníky. Zde dokážou formulovat a prezentovat vlastní názory, odrážející i pohled dalších členů skupiny, srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, problémy a řešení jak odborníkům, tak laikům s použitím řady multimediálních technik.Kompetence - úsudek:Jsou schopni posuzovat a tvořivě rozvíjet své vlastní výkony a výkony ostatních, dohlížet na běžnou práci jiných osob, nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních činností. Umějí řídit projekty včetně plánování, implementace a získávání zpětné vazby.

Literatura

ZákladníBAUER, F., et al. Traktory. Profi Press, Praha, 2006, ISBN 80-86726-15-0.VLK, F. Stavba motorových vozidel. Nakl. Vlk, Brno, 2003, ISBN 80-238-8757-2.VLK, F. Podvozky motorových vozidel. Nakl. Vlk, Brno,, 2003, ISBN 80-238-0025-0.PASTOREK, Z. et al. Traktory. Agrospoj, Praha, 2001.DoporučenáSEMETKO, J. et al. Mobilné energetické prostriedky 2 - mechanizmy vozidiel. Priroda, Bratislava, 1985.VLK, F. Koncepce motorových vozidel. Nakl. Vlk, Brno, 2001, ISBN 80-238-5076-0.VLK, F. Převodová ústrojí motorových vozidel. Nakl. Vlk, Brno, 2003. ISBN 80-239-0026-9.DVOŘÁK, F. Traktory nových konstrukcí. ÚZPI, Praha, 1997, ISBN 80-85153-35-5.KAMEŠ, J. Alternativní pohony automobilů. Nakladatelství BEN, Praha, 2004, ISBN 80-7300-127-6.KIENCKE, U., NIELSEN, L. Automotive control systems for engine, driveline and vehicle. Springer, Berlin, 2000, ISBN 3-540-66922-1, 0-7680-0453-5.LILJEDAHL, J., B., TURNQUIST, P., K., SMITH, D., W., HOKI, M. Tractors and their power units. Van Nostard Reinhold, New York, 1989, ISBN 0-442-25897-6.NEWTON, K., STEEDS, W., GARRETT, T., K. The motor wehicle. Butterworth Heinemann, Oxford, 1997, ISBN 0-7506-3763-3.

Požadavky

Části strojů, Technická mechanika I a II.

Garant

Ing. Petr Miler, Ph.D.