Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a obsluha sklízecích mlátiček - ČZU (TFX75E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TFX75E - Řízení a obsluha sklízecích mlátiček - ČZU, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit posluchače detailně s technologickým procesem různých typů sklízecích mlátiček a případnými odlišnostmi v technických řešení jednotlivých funkčních částí nebo mechanizmů. Posluchači se seznámí s praktickou obsluhou sklízecích mlátiček.

Osnova

PřednáškaÚvod a historický vývoj sklízecích mlátičekTechnologický proces různých typů sklízecích mlátičekMechanizmy žací a dopravníMlátící mechanizmus, typySeparační mechanizmus, typyČistidloDopravníky a zásobníky zrnaZásady seřízení sklízecích mlátičekSpalovací motorMechanické převodyElektronické vybavení, tvorba výnosových mapOrganizace práce při sklizni zrninCvičeníBezpečnost a ochrana zdraví při práci se sklízecí mlátičkou, požární předpisyUkázka strojů, žací a dopravní mechanizmy, seřízení žací lišty a průběžného šnekového dopravníkuNastavení přiháněče, připojení žacího válu, kontrola a seřízení šikmého dopravníkuMláticí mechanizmus, separační mechanizmus - konstrukce, základní seřízeníČistidlo sklízecí mlátičky, nastavení, seřízení a údržbaDopravníky zrna a klásků, domlaceč, zásobník zrnaMotorMechanické pohonyKabina a ovládací prvkyPraktické jízdySklízecí mlátičky John Deere, New Holland a Massey FergusonZávěrečný test

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické znalosti v oblasti aplikace exaktních postupů řešení problematiky konstrukce mobilních strojů pro sklizeň obilnin a semenných plodin, založených na postupech řešení problémů a využívání informačních technologií z nichž některé jsou vysoce specializované. Znalosti a týkají se nejnovějších poznatků v oboru sklizňových strojů. Znalosti absolventů slouží jako základ originálního myšlení a umožňují jim účastnit se výzkumu. Absolventi mají kritickou povědomost o problémech v oboru a na rozhraní mezi obory, jako je technická mechanika, pružnost a pevnost i nauka o materiálech. Rozumějí principům práce jednotlivých mechanizmů, ovládají architekturu sklízecích mlátiček, jsou schopni pracovat v oblasti projektování funkčních uzlů sklizňových strojů. Rozumějí teoriím, konceptům a metodám, které odpovídají zaměstnání v oblasti řízení a vývoje. Mají hluboké odborné vědomosti z teorie pracovních mechanizmů sklízecích mlátiček, které jim umožňují pracovat v oblastech vývoje a výroby na úrovni středního a vrcholového managementu. Mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v tomto oboru vědění.Dovednosti:Své znalosti dovedou uplatnit ve specializovaných dovednostech při řešení problémů ve výzkumu nebo při inovacích, jsou schopni vytvářet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oborů do praktických aplikací: samostatně na úrovni malých a středních podniků, jako vedoucí tvůrčích týmů v oblasti středního a vrcholového managementu a oddělení vývoje. Umějí uplatnit své odborné znalosti z aplikace exaktních metod a kompilovat znalosti z příbuzných oborů poznání při řešení nových problémů a tvůrčím způsobem a samostatně řešit i nestrukturované problémy ve výrobě, obchodu a službách. Při řešení složitých a nepředvídatelných problémů postupují profesionálním přístupem s použitím inovačních metod, nástrojů a podpůrné argumentace. Jsou schopni prakticky využít své znalosti při realizaci vlastního podnikatelského záměru a provozu vlastní firmy.Kompetence - komunikace:Mohou řídit a kontrolovat pracovní činnosti, při nich dochází k nepředvídatelným změnám. Řídit složité odborné činnosti nebo projekty včetně strategického plánování a samostatně vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny. Umějí propojovat znalosti, zvládat složitost a formulovat úsudky i při neúplných nebo omezených informacích.Kompetence - úsudek:Mají schopnost řídit a přetvářet pracovní prostředí. Umějí vyhledávat nové strategické přístupy. Mohou být plně odpovědní za přínos k profesním znalostem a postupy a za posuzování strategických rozhodnutí. Uvažují systémově.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaNEUBAUER, K. et al. Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN, Praha, 1989, 716 s.ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P. Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, Praha, 2004, 269 s. ISBN 80-213-0614-9.BŘEČKA, J., MAŠEK, J., BERNÁŠEK, K. Cvičení pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU, Praha, 2001, 150 s.BŘEČKA, J., HONZÍK, I., NEUBAUER, K. Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU, Praha, 2001, 147 s.KUMHÁLA, F. a kol. Zemědělská technika - stroje a technologie pro rostlinnou výrobu. ČZU, Praha, 2007, 426 s.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaROH, J. Tekutinové mechanizmy. VŠZ, Praha, 1994, 168 s.NEUBAUER, K. et al. Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN, Praha, 1989, 716 s. ISBN 80-209-0075-6.ROH, J. Řízení a obsluha sklízecích mlátiček. ČZU, Praha, 1987, s. 178

Požadavky

Znalosti v oblasti zemědělské techniky a dopravních prostředků.

Garant

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.