Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a poj. matematika (anglicky) (KMI / AFPMA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMI / AFPMA - Finanční a poj. matematika (anglicky), Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Základní terminologie, procenta, průměry, posloupnosti2) Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení3) Složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení4) Inflace, reálná a efektivní úroková míra5) Časová hodnota peněz, systém finančních toků6) Modely spoření7) Umořování dluhu, RPSN8) Komplexní modely spoření9) Odpisy majetku10) Modelování základních bankovních produktů v Excelu11) Úmrtnostní tabulky12) Životní pojištění13) Důchodové pojištění

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům finanční a pojistné matematiky, jsou schopni porovnávat různé finanční produkty, sestavovat splátkové kalendáře a kalkulovat pojistné životního pojištění.

Literatura

Šulista, M., Nýdl, V., Moore, G. A. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. EF JU České Budějovice, 157 s., 2008. ISBN 978-80-7394-127-7.Zima, P., Brown, L., R. Schaum´s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. New York, 1996. ISBN 9780070082038.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Celková úspěšnost alespoň 15 bodů z 22 ze dvou zápočtových testů (každý test maximálně po 11 bodech) a prezentace zvoleného finančního produktu v anglickém jazyce.Požadavky ke zkoušce:Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční a pojistné matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Garant

PhDr. Marek Šulista, Ph.D.