Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Mathematics (KMI / FINMA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMI / FINMA - Financial Mathematics, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Základní terminologie, procenta, průměry, posloupnosti.2) Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení.3) Složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení.4) Inflace, reálná a efektivní úroková míra.5) Časová hodnota peněz, systém finančních toků.6) Modely spoření.7) Umořování dluhu, RPSN.8) Komplexní modely spoření.9) Odpisy majetku.10) Modelování základních bankovních produktů v Excelu.11) Portfolio, měření výkonnosti.12) Měření rizika.13) Náhodné úročení.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům finanční matematiky, jsou schopni porovnávat a analyzovat různé finanční a investiční produkty s využitím vhodného softwaru (např. MS Excel).

Literatura

Šulista, M., Nýdl, V., Moore, G. A. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. EF JU České Budějovice, 157 s., 2008. ISBN 978-80-7394-127-7.http://www2.ef.jcu.cz/~sulista/pages/index.php?pagename=fpmat. Zima, P., Brown, L. R. Schaum s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2. ed., 1996. ISBN 0-07-008203-0.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Celková úspěšnost alespoň 15 bodů z 22 ze dvou zápočtových testů (každý test maximálně po 11 bodech) .Požadavky ke zkoušce:Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Garant

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Marek Šulista, Ph.D.doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.PhDr. Marek Šulista, Ph.D.