Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika (KMI / FPMAT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMI / FPMAT - Finanční a pojistná matematika, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Základní terminologie, procenta, průměry, posloupnosti2) Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení3) Složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení4) Inflace, reálná a efektivní úroková míra5) Časová hodnota peněz, systém finančních toků6) Modely spoření7) Umořování dluhu, RPSN8) Komplexní modely spoření9) Odpisy majetku10) Modelování základních bankovních produktů v Excelu11) Úmrtnostní tabulky12) Životní pojištění13) Důchodové pojištění

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům finanční a pojistné matematiky, jsou schopni porovnávat různé finanční produkty, sestavovat splátkové kalendáře a kalkulovat pojistné životního pojištění.

Literatura

Šulista, M., Nýdl, V., Moore, G. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. Č. Budějovice, 2006. ISBN 80-7040-919-3.Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress,s.r.o., 2005. Radová, J., Dvořák, P. Finanční matematika pro každého. Praha, 2001. ISBN 978-80-247-2233-7.Zima, P., Brown, L. R. Schaum s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2. ed., 1996. ISBN 0-07-008203-0.

Požadavky

Během semestru se píší 2 zápočtové testy (v 6. a 14. týdnu na cvičeních). Každý test obsahuje celkem 11 otázek. K úspěšnému složení 1. zápočtového testu je nutné získat alespoň 8 bodů z 13. Tento test obsahuje 2 příklady na procenta, správné řešení těchto příkladů je ohodnoceno 2 body, ostatní po 1 bodu. K úspěšnému složení 2. zápočtového testu je nutné získat alespoň 6 bodů z 11. Studenti mají nárok na zápočet, pokud uspějí v obou testech a zároveň jejich celková úspěšnost v obou testech činí alespoň 70% (celkově 17 bodů z 24). Na každý z testů připadá jedna možnost opravy. Lepší výsledek se započítává do celkového součtu a k výsledku zkoušky. Požadavky ke zkoušce:Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční a pojistné matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Garant

PhDr. Marek Šulista, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.PhDr. Marek Šulista, Ph.D.doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.PhDr. Marek Šulista, Ph.D.