Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a poj. matematika (anglicky) (KMI / KAFPM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMI / KAFPM - Finanční a poj. matematika (anglicky), Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1 - úvod, základní terminologie2 - posloupnosti3 - jednoduchý úrok, bankovní diskont, eskontace směnek, běžný účet4 - složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení5 - inflace, reálná a efektivní úroková míra6 - modely spoření7 - umořování dluhu, vyplácení důchodu8 - odpisy majetku9 - bezkupónové a kupónové dluhopisy10 - akcie, opce11 - úmrtnostní tabulky12 - modely životního pojištění13 - modely důchodového pojištěníCvičení:1 - procenta, průměry2 - posloupnosti3 - jednoduchý úrok, bankovní diskont, eskontace směnek, běžný účet4 - složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení5 - inflace, reálná a efektivní úroková míra6 - modely spoření7 - umořování dluhu, vyplácení důchodu8 - odpisy majetku9 - bezkupónové a kupónové dluhopisy10 - akcie, opce11 - úmrtnostní tabulky12 - modely životního pojištění13 - modely důchodového pojištění

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům finanční a pojistné matematiky, jsou schopni porovnávat různé finanční produkty, sestavovat splátkové kalendáře a kalkulovat pojistné životního pojištění.

Literatura

Šulista, M., Nýdl, V., Moore, G. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. Č. Budějovice, 2006. ISBN 80-7040-919-3.Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress,s.r.o., 2005. Zima, P., Brown, L., R. Schaum´s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. New York, 1996. ISBN 9780070082038.Radová, J., Dvořák, P. Finanční matematika pro každého. Praha, 2001. ISBN 978-80-247-2233-7.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Celková úspěšnost alespoň 15 bodů z 22 ze dvou zápočtových testů (každý test maximálně po 11 bodech) a prezentace zvoleného finančního produktu v anglickém jazyce.Požadavky ke zkoušce:Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční a pojistné matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Garant

PhDr. Marek Šulista, Ph.D.