Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Mathematics (KMI / KFNMA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMI / KFNMA - Financial Mathematics, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1 - úvod, základní terminologie2 - posloupnosti3 - jednoduchý úrok, bankovní diskont, eskontace směnek, běžný účet4 - složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení5 - inflace, reálná a efektivní úroková míra6 - modely spoření7 - umořování dluhu, vyplácení důchodu8 - odpisy majetku9 - bezkupónové a kupónové dluhopisy10 - akcie, opce11 - analýza portfoliaCvičení:1 - procenta, průměry2 - posloupnosti3 - jednoduchý úrok, bankovní diskont, eskontace směnek, běžný účet4 - složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení5 - inflace, reálná a efektivní úroková míra6 - modely spoření7 - umořování dluhu, vyplácení důchodu8 - odpisy majetku9 - bezkupónové a kupónové dluhopisy10 - akcie, opce11 - analýza portfolia

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům finanční matematiky, jsou schopni porovnávat a analyzovat různé finanční a investiční produkty s využitím vhodného softwaru (např. MS Excel).

Literatura

ŠULISTA, M. - NÝDL, V. - MOORE, G. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. EF JU České Budějovice, 2006. Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress,s.r.o., 2005. ZIMA, P. - BROWN L., R. Schaum s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. New York : McGraw-Hill Companies, Inc., 1996. http://www2.ef.jcu.cz/~sulista/pages/index.php?pagename=fpmat. RADOVÁ, J. - DVOŘÁK, P.:. Finanční matematika pro každého. Praha : Grada Publishing, 2001.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Celková úspěšnost alespoň 15 bodů z 22 ze dvou zápočtových testů (každý test maximálně po 11 bodech) .Požadavky ke zkoušce:Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Garant

doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc.PhDr. Marek Šulista, Ph.D.PhDr. Marek Šulista, Ph.D.