Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení nákupu a prodeje (KOD / KRNP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOD / KRNP - Řízení nákupu a prodeje, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Témata konzultací:Úvod. Trh organizací vlivy a činitelé působící na rozhodování organizací, specifika trhů organizací, kterými se liší od trhů spotřebních, segmentace na průmyslových trzích.Řízení nákupuNákup a jeho funkce základní podnikové funkce a jeho vazby, podnikové funkce nákupu, objekty a formy nákupuMarketing nákupu marketingové procesy v nákupu, trh organizací, nákupní proces organizace, nákupní marketingový mix, volba dodavatele a vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů, řízení rizikLogistika nákupu logistika a její členění, logistické procesy v nákupu (problémové oblasti nákupní logistiky, logistická koncepce bodu rozpojení, logistická regulace zásob). Informatika a administrativa nákupu a skladování podnikové informační systémy, informace pro rozhodování v nákupní činnosti, nákupní informační systém, doklady používané v nákupuLegislativa ovlivňující nákupní chování organizací zákon o veřejných zakázkách, zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a jejím zneužití (zopakování), zákon o ochraně hospodářské soutěžeŘízení nákupu plánování nákupu, organizace nákupu, vedení nákupních skupin, kontrola nákupu, modely nákupního procesu organizací (klasické modely a modely konce 20. století), typy nákupních situací na trzích organizací, nákupní chování organizací a jejich rozhodováníNové trendy v řízení procesů nákupu organizací e-aukceŘízení prodejeProdejní strategie - prodejní a marketingové plánování, plánovací postup, stanovení marketingových plánů, postavení prodeje v marketingovém plánuPrognóza prodeje účel, plánování, úrovně prognóz, kvalitativní a kvantitativní technikyRozpočet a hodnocení prodeje smysl přípravy rozpočtu, rozpočet prodejního personálu, prodejní rozpočet, rozdělování rozpočtu, účel hodnocení, stanovení měřítek výkonu, shromažďování informací, měřítka výkonu, získání nebo ztracení objednávek, rozhovor s hodnocenímŘízení prodeje nábor pracovníků a jejich výběr, motivace a jejich školení, organizace a kompenzaceProdej významným klientům a péče o tyto klienty podstata key account managementu, výhody a nevýhody prodeje významným klientům a péče o tyto klienty, úkoly a dovednosti těchto prodejcům, model rozvoje a vztahů v péči o významné klienty

Literatura

Kaplan, M., Zrník J. a kol. Firemní nákup a e-aukce. Praha: Grada, 2007. Jobber, D. a Lancaster, G. Management prodeje. Praha: Computer Press?, 2001. Urbánek, T. Marketing. Praha: Alfa Publishing, 2010. Kincl, J.a kol. Marketing podle trhů. Praha: Alfa Publishing, 2004. Lukoszová, X. Nákup a jeho řízení. Praha: Computer Press, 2004. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a jejím zneužití.

Požadavky

Zápočet:Individuální seminární práceZa individuální seminární práci mohou studenti získat maximálně 40 bodů a minimálně 24 bodů, které se započítávají do konečného hodnocení.Zkouška:1.Písemný zkouškový test 60 % úspěšnost. Do celkového hodnocení se připočítají body získané z individuální seminární práce2.Ústní zkoušení v odůvodněných případech

Garant

doc. Ing. Antónia Štensová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.doc. Ing. Antónia Štensová, Ph.D.Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.