Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení obchodního provozu (KOD / KROP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOD / KROP - Řízení obchodního provozu, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kombinované studium:Konzultace:1.Základní typy provozních jednotek a jejich charakteristika ? maloobchod a velkoobchod. Lokalizace a profilace maloobchodní sítě a velkoobchodních skladů. Nákupní spád a akční rádius.2.Maloobchod ? plochy v prodejně, vybavení prodejny, nákupní prostředí, nákupní atmosféra3.Maloobchod ? pohyb zboží v prodejně (objednávka, vstup, ukládání, označování, vystavování,kontrola atd.), pokladní zóny, pokladní systémy4.Maloobchod ? marketing v prodejně, služby, pomocné činnosti v prodejně (obaly, výkup lahví,opravy, hygiena, bezpečnost)5.Velkoobchod ? provoz ve velkoobchodním skladu, zařízení a technologie pohybu zboží6.Lidské zdroje v obchodním provozu ? struktura, řízení7.Legislativa obchodního provozu8.Vývojové trendy v obchodním provozu

Získané způsobilosti

Studenti znají základní činnosti a operace jednotlivých oddělení v obchodním podniku.

Literatura

PRAŽSKÁ, L. JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání: Retail management. Praha: Managemnt Press, 2002. CIMLER, P. ZADRAŽILOVÁ a kol. Retail management. Praha: Management Press, 2007. CIMLER, P. Retail management: Lokalizace a provoz maloobchodu. Praha: VŠE, 1997. DUNNE, P. M., LASCH, R. F. Retailing. South Western USA. BURSTINER, I. Základy maloobchodního jednání. Praha: Victoria Publishing, 1994. HAMMOND, R. Chytře vedená prodejna. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4162-8.Informační systém katedry obchodu a cestovního ruchu. Moodle. Ecopress. Obchod. LEVY, M. WEITZ, B. Retailing management. McGrav-Hill/Irwin, 2011. ISBN 978-0073530024.ATOZ. Systém logistiky. Metro/Makro. Váš obchod - časopis. www.ecr.cz. www.ecrnet.org. www.incoma.cz. www.mpo.cz. www.socr.cz. www.systemylogistiky.cz. ATOZ. Zboží a prodej.

Požadavky

Kombinované studium:Požadavky k zápočtu:Vypracování zadané seminární práce. Požadavky ke zkoušce:Při zkoušce studenti absolvují písemný test znalostí problematiky, která je předmětem konzultací a problematiky obsažené v předepsané literatuře. Podmínkou absolvování testu je 60% úspěšnost. V odůvodněných případech je možné přistoupit i k ústnímu zkoušení.

Garant

Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.doc. Ing. Antónia Štensová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.doc. Ing. Antónia Štensová, Ph.D.Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.