Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení obchodního provozu (KOD / ROP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOD / ROP - Řízení obchodního provozu, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Prezenční studiumTémata přednášek:1.Úvod do studia. Základní pojmy (provoz, provozní jednotka). Základní typy provozních jednotek ajejich charakteristika ? maloobchod a velkoobchod2.Územní analýza, nákupní spád a akční rádius. Lokalizace a profilace maloobchodní sítě avelkoobchodních skladů3.Maloobchod - logistické řízení pohybu zboží4.Maloobchod ? plochy v prodejně, vybavení prodejny, nákupní prostředí, nákupní atmosféra5.Maloobchod ? pohyb zboží v prodejně (objednávka, vstup, ukládání, označování, vystavování,kontrola atd.), pokladní zóny, pokladní systémy6.Maloobchod ? služby, pomocné činnosti v prodejně (výkup lahví, opravy, hygiena, bezpečnost)7.Velkoobchod ? provoz ve velkoobchodním skladu, zařízení a technologie pohybu zboží8.Lidské zdroje v obchodním provozu ? struktura, řízení9.Informační systém v řízení obchodního provozu10.Elektronické obchodování11.Legislativa obchodního provozu12.Vývojové trendy v obchodním provozu13.Aktuální téma14.Přednáška odborníka z praxeTémata cvičení:1.Informativní cvičení2.Metody územní analýzy ? Reillyho vzorec, Huffův pravděpodobnostní model, nákupní spád3.Prezentace týmových seminárních prací ?Analýza vybrané maloobchodní jednotky?4.Dispoziční řešení prodejní plochy, druhy prodeje, popis pohybu zboží v MO od příjmu k prodeji,merchandising5.Logistika a zásoby (dodávkový cyklus, doba obratu zásob, počet obrátek)6.Optimalizace prodejní plochy, spotřebitelský barometr, 30 triků maloobchodníků7.Prezentace týmových seminárních prací ?Analýza vybrané maloobchodní jednotky?8.Celkový příjem (mzda a sociální výhody), cyklické nástupy zaměstnanců Značky (privátní, značkykvality, ochranná známka), marketingová komunikace (POP prostředky)9.Ochrana spotřebitele a zákon o regulaci reklamy10.Prezentace týmových seminárních prací ?Analýza vybrané maloobchodní jednotky?11.Oběh dokladů v MO a VO, druhy skladů, mechanizační prostředky12.Nové trendy potravinářského sortimentu13.Evropská unie ? prameny práva, orgány a vnitřní trh14.Odevzdání tištěné verze seminární práce a zapisování zápočtů

Získané způsobilosti

Studenti znají základní činnosti a operace jednotlivých oddělení v obchodním podniku.

Literatura

Moderní obchod. Pražská, L., Jindra, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail management. Praha: Management Press, 2002. PRAŽSKÁ, L. JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání: Retail management. Praha: Managemnt Press, 2002. Obchodník. Cimler, P., Zadražilová, D. a kol. Retail management. Praha: Management Press, 2007. CIMLER, P. ZADRAŽILOVÁ a kol. Retail management. Praha: Management Press, 2007. CIMLER, P. Retail management: Lokalizace a provoz maloobchodu. Praha: VŠE, 1997. DUNNE, P. M., LASCH, R. F. Retailing. South Western USA. www.ecr.czwww.ecrnet.orgwww.mpo.czwww.socr.czBURSTINER, I. Základy maloobchodního jednání. Praha: Victoria Publishing, 1994. Cimler, P. Retail management, Lokalizace a provoz maloobchodu. Praha: VŠE, 1997. HAMMOND, R. Chytře vedená prodejna. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4162-8.Informační systém katedry obchodu a cestovního ruchu. Moodle. Ecopress. Obchod. LEVY, M. WEITZ, B. Retailing management. McGrav-Hill/Irwin, 2011. ISBN 978-0073530024.ATOZ. Systém logistiky. Metro/Makro. Váš obchod - časopis. www.ecr.cz. www.ecrnet.org. www.incoma.cz. www.mpo.cz. www.socr.cz. www.systemylogistiky.cz. ATOZ. Zboží a prodej.

Požadavky

Prezenční studium:Požadavky k zápočtu:1. Vypracování, ústní prezentace a odevzdání týmové seminární práce na téma analýza vybrané maloobchodní jednotky. 2. Student může chybět maximálně na dvou cvičeních.Požadavky ke zkoušce:Při zkoušce studenti absolvují písemný test znalostí problematiky probrané v rámci přednášek a cvičení a problematiky obsažené v předepsané literatuře. Podmínkou absolvování testu je 60% úspěšnost. V odůvodněných případech je možné přistoupit i k ústnímu zkoušení.

Garant

Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.doc. Ing. Antónia Štensová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.doc. Ing. Antónia Štensová, Ph.D.Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.