Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení dodavatelského řetězce (KŘE / KRDOR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KŘE / KRDOR - Řízení dodavatelského řetězce, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do řízení dodavatelských řetězců2. Globalizace a struktura dodavatelských řetězců3. Hlavní technologie a metody uplatňované v řízení dodavatelských řetězců4. Řízení materiálových toků v dodavatelských řetězcích5. Řízení informačních toků v dodavatelských řetězcích6. Význam reverzních toků v dodavatelských řetězcích7. Principy "zelených" dodavatelských řetězců8. Hodnocení výkonnosti dodavatelských řetězců9. Outsourcing a strategické aliance10. Řízení dopravních procesů v dodavatelských řetězcích11. Analýza dodavatelského řetězce12. Současné vývojové trendy v dodavatelských řetězcích13. Struktura dodavatelských řetězců v různých odvětvích

Získané způsobilosti

Studenti porozumí využívání logistických metod v praxi v různých firmách (ABC metoda, tlačný a tažný systém, výběr dodavatelů, klíčový prvek v řetězci, partnerství, outsourcing, logistické služby atd.). Studenti budou schopni sestavit nový řetězec.

Literatura

VANĚČEK, D. Řízení dodavatelského řetězce. České Budějovice, 2008. ISBN 978-80-7394-078-2.CHRISTOPHER, M. Logistics & supply chain management. London : Financial Times Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0-273-73112-2.PERNICA, P. Logistika pro 21. století. 1. - 3. díl. Praha, 2005. ISBN 80-86031-59-4.TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Zpracovat a obhájit esej na dané téma.Požadavky ke zkoušce:Ústní zkouška.

Garant

Ing. Radek Toušek, Ph.D.prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.

Vyučující

Ing. Radek Toušek, Ph.D.prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.