Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality (KŘE / KRKV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KŘE / KRKV - Řízení kvality, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Úvod do problematiky, požadavky předmětu.2. Význam kvality.3. Koncepce a principy managementu kvality.4. Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO.5. Koncepce managementu kvality na bázi TQM.6. Vrcholové vedení v systémech kvality.7. Ekonomika kvality.8. Kvalita v předvýrobních etapách.9. Kvalita ve výrobě.10. Kvalita v povýrobních etapách.11. Lidský faktor v systémech kvality.12. Metody zlepšování kvality.13. Audity.14. Environmentální systémy řízení.

Získané způsobilosti

Předmět řízení kvality má seznámit studenty ekonomické fakulty nejen s významem kvality produktů pro upevnění konkurenceschopnosti podniků, ale i s moderními systémy řízení kvality.

Literatura

VEBER, J. A KOL. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1.NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., PLURA, J., TOŠENOVSKÝ, J. Moderní management jakosti - principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7.VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.BEDNÁŘOVÁ, D. Řízení kvality. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7394-404-9.LIKER, J. K. Jak to dělá Toyota. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-173-7.IMAI, M. Kaizen metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1621-0.Norma ISO 9001:2008 - Systémy managementu kvality - Požadavky.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Seminární práce. Zápočtový test: otázky testové, otázky otevřené. Splnění testu - 60 %. Termín testu: poslední konzultace.Požadavky ke zkoušce:Zkouškový test: otázky testové, otázky otevřené. Splnění testu - 60 %. Ústní zkouška: Znalost skript a odpřednášené látky.

Garant

Ing. Dagmar Bednářová, CSc.doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Dagmar Bednářová, CSc.