Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KŘE / KRLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KŘE / KRLZ - Řízení lidských zdrojů, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Pozice ŘLZ, managementu lidského potenciálu.2. Rozvoj v úrovních mikro-, mezo- a makroprostoru.3. Sociální, právní a organizační kontext.4. Strategie řízení lidských zdrojů v konkurenčním prostředí.5. Akceptace procesu globalizace a zapojení do EU.6. Personální management, role manažera.7. Personální management činnosti.8. Rozvoj pracovní síly a lidského potenciálu.9. Motivace a vedení týmů.10. Produktivita, náklady práce.11. Kvalita pracovního prostředí. Bezpečnost, zdraví.12. Mezinárodní dimenze ŘLZ.13. Kultura, klima, etika.14. Mezinárodní, evropský a světový trh práce.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí podstatě řízení lidských zdrojů a jsou schopni aplikace.

Literatura

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-168-3.ARMSTRONG, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page, 2009. ISBN 978-07494-5242-1.ROBBINS, S. P., DECENZO D. A., COULTER M. Fundamentals of management: essential concepts and applications. Boston: Pearson, 2013. ISBN 978-0-273-76617-9.ARMSTRONG, Michael. How to manage people. London: Kogan Page, 2011. ISBN 978-07494-6164-5.ARMSTRONG, Michael and Tina STEPHENS. Management a leadership. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4.KOCIANOVÁ, R. Personální řízení: východiska a vývoj. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3269-5.KRNINSKÁ, R. Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích., 2002. ISBN 80-7040-581-3.DAIGELER, Thomas. Vedení lidí v kostce. Techniky vedoucí k úspěchu. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2158-3.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Seminární práce Požadavky ke zkoušce:Studenti prokáží znalost ŘLZ a využitelnost v praxi.

Garant

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.

Vyučující

Ing. Monika Březinová, Ph.D.doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.