Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podnikové kultury (KŘE / KRPK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KŘE / KRPK - Řízení podnikové kultury, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Témata přednášek:1. Holistický přístup ke kulturologickýcm aspektům v kontextu časoprostoru, makro, mezo- a mikroprostor. Vymezení obsahu pojmů.2. Globalizace (makroprostor) a kulturní, multikulturní, interkulturní vlivy v souvislosti s podnikovou kulturou.3. Kultura obecně, symboly, některé antropologické teorie.4. Mezoprostor, regionální a podniková kultura, tacitní znalosti.5. Úrovně podnikové kultury, obsah, prvky a její struktura. Intelektuální a lidský kapitál, kultura učících se organizací6. Poznání stavu podnikové kultury je východiskem pro její utváření.7. Řízení podnikové kultury a její změna.8. Makro- a mikroprostor - kulturní a psychosociální aspekty, společenské vědomí a nevědomí a jeho kořeny, kulturní paměť.9. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - mýtické, jeho význam pro podnikovou kulturu.10. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - filosofické, jeho význam pro podnikovou kulturu.11. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - pozitivistické, jeho význam pro podnikovou kulturu.12. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - celostní, jeho význam pro podnikovou kulturu.13. Organizační, podniková, firemní kultura jako motivační faktor rozvoje lidského potenciálu, proces celoživotního učení, seberealizace.14. Vize a strategie podnikové kultury. Etika, identita a identifikace v souvislosti s podnikovou kulturou.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám řízení podnikové kultury. Pochopí kulturologické aspekty mikro-, mezo- a makroprostoru pro řízení podnikové kultury.

Literatura

KRNINSKÁ, R. Kulurologické aspekty řízení lidských zdrojů. České Budějovice, 2002. ISBN 80-7040-584.LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2951-0.LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. et al. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podnik. Praha, 2004. ISBN 80-247-0648-2.HOFSTEDE, G. Cultures and organizations. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-00-716-6418-9.NOVÝ, I. a kol. Interkulturální management (Lidé, kultura a management). Praha, 1996. ISBN 80-7169-260-3.HOFSTEDE, G., HOFSTEDE Jr., J. G. Kultury a organizace: software lidské mysli (Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití). Praha, 2006. ISBN 80-86131-70-X.SCHEIN, E.H. Organizational culture and leadership. San Francisco : Jossey-Bass, 2010. ISBN 978-0-470-18586-5.TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha, 2004. ISBN 80-86419-67-3.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Seminární práce a její úspěšná prezentace, stupeň ohodnocení kvantity a kvality zpracování se stává součástí výsledné známky předmětu.Požadavky ke zkoušce:Závěrečný písemný zkouškový test a ústní zkouška.

Garant

doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.