Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení dodavatelského řetězce (KŘE / RDR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KŘE / RDR - Řízení dodavatelského řetězce, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do řízení dodavatelských řetězců2. Globalizace a struktura dodavatelských řetězců3. Hlavní technologie a metody uplatňované v řízení dodavatelských řetězců4. Řízení materiálových toků v dodavatelských řetězcích5. Řízení informačních toků v dodavatelských řetězcích6. Význam reverzních toků v dodavatelských řetězcích7. Principy "zelených" dodavatelských řetězců8. Hodnocení výkonnosti dodavatelských řetězců9. Outsourcing a strategické aliance10. Řízení dopravních procesů v dodavatelských řetězcích11. Analýza dodavatelského řetězce12. Současné vývojové trendy v dodavatelských řetězcích13. Struktura dodavatelských řetězců v různých odvětvích

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti z hlediska struktury dodavatelských řetězců a způsobu jejich fungování. Zvýšená pozornost je věnována činnosti klíčového článku v řetězci a jeho vlivu na ostatní články z hlediska řízení. Studenti se naučí používat metody zpětné logistiky a posuzovat vliv dodavatelských řetězců na životní prostředí.

Literatura

CHRISTOPHER, M. (2011). Logistics & supply chain management. London : Financial Times Prentice Hall. VANĚČEK, D. (2008). Řízení dodavatelského řetězce. České Budějovice. PERNICA, P. (2005). Logistika pro 21. století. 1. - 3. díl. Praha. WATERS Donald. (2009). Supply Chain Management. Palgrave Macmillan.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Aktivní spolupráce na zpracování projektu a jeho úspěšné obhájení.Požadavky ke zkoušce:Ústní zkouška.

Garant

Ing. Radek Toušek, Ph.D.prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.

Vyučující

Ing. Radek Toušek, Ph.D.prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.Ing. Jana KubecováIng. Radek Toušek, Ph.D.prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.