Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KŘE / RLZD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KŘE / RLZD - Řízení lidských zdrojů, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Řízení lidských zdrojů v procesu globalizace je spojeno s rozčleněním na makroprostor, mezoprostor a mikroprostor. Makroprostor existuje ve spojení s fylogenetickými vývojovými procesy lidského společenství. Mikroprostotor je spjatý s ontogenezí lidské osobnosti a péčí o vstup do procesu celoživotního učení. Mezoprostor vystupuje jako prostředí podniku, kde personální řízení zabezpečuje rozvoj lidského kapitálu a podniková kultura akceptuje kulturu regionu a navazuje na multikulturní prostředí globální společnosti

Získané způsobilosti

Doktorandi budou schopni rozumět významu RLZ v procesu globalizace, významu rozčlenění RLZ na mikro-, mezo- a makroprostor a významu rozvoje lidského potenciálu pro rozvoj inovací a lidského i intelektuálního kapitálu.

Literatura

ULRICH, D., ALLEN, J., BROCKBACK, W. HR Transformation: Building Human Resources From the Outside. New York, 2009. ISBN 978-0071638708.MATHIS, R.L., JACKSON, J.H. Human resource management. New York, 2008. ISBN 978-0-324-54275-2.Krninská, R. Řízení lidských zdrojů v dimenzi třetího tisíciletí. Nitra, 2002. ISBN 80-8069-105-3.FITZENZ, J. The New HR Analytics: Predicting the Economic Value of Your Company s Human Capital Investments. New York, 2010. ISBN 978-0814416433.

Požadavky

Sepsání literární rešerše k tématu.Zkouška.

Garant

doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.