Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza (KUF / FA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KUF / FA - Finanční analýza, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Předmět, cíle, uživatelé finanční analýzy, zdroje informací.2. Techniky a metody finanční analýzy.3. Ukazatele a jejich klasifikace.4. Analýza výkonnosti podniku.5. Analýza finanční pozice podniku.6. Analýza peněžních toků a finančních fondů.7. Analýza výkonnosti podle tržní hodnoty.8. Ekonomická přidaná hodnota.9. Finanční tíseň a finanční zdraví podniku.10. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům finanční analýzy a finančního výkaznictví a jsou schopni provádět samostatně základní metody finanční analýzy.

Literatura

Sedláček, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6.Růčková, P. Finanční analýza. Metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8.Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-26-2.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Zápis do kurzu v e-learningovém systému Moodle do konce 4. týdne zimního semestru příslušného akademického roku. Úspěšné vypracování 2 testů (každý min. 70 %; řádný + 1 opravný)Požadavky ke zkoušce:Znalost teorie v rozsahu uvedených okruhů.

Garant

Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

Vyučující

Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.