Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (KUF / FINP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KUF / FINP - Finance podniku, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1) Základy financí podniku, finanční rozhodování podniku a časová hodnota peněz2) Majetková a kapitálová struktura podniku3) Cash flow4) Finanční analýza5) Oběžný majetek a jeho řízení - zásoby, řízení pohledávek, řízení peněžních prostředků6) Metody placení7) Zdroje krátkodobého financování8) Hodnocení efektivnosti investic - výnosové metody, nákladové metody. Způsob výběru metody financování9) Riziko a jeho vliv na investiční rozhodování10) Zdroje dlouhodobého financováníCvičení:1) Časová hodnota peněz - jednoduchý úrok, složený úrok2) Časová hodnota peněz - anuita a anuitní počet3) Aplikace ČSH při oceňování akcií a cenných papírů4) Finanční analýza (hodnocení rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, a tržní efektivity).5) Analýza cash flow, výpočet cash flow, kalkulace cash flow a vlastní hodnocení. (1 zápočtový test)6) Řízení krátkodobých aktiv - zásoby, pohledávky, peněžní prostředky7) Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento8) Nákladová kriteria hodnocení efektivnosti investic.9) Tvorba dlouhodobého finančního plánu10) Analýza rizika (2 zápočtový test)

Získané způsobilosti

Studenti mají podrobné znalosti a dovednosti při zpracování a realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování.

Literatura

Marek,P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.Peirson, G., Brown, R., Easton, S. Business Finance. 2004. ISBN 007471439-2.Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2006. Blaha, Z., Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press, 2006. Kislingerová, E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2007. Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. 2005. ISBN 0072957239.Neumaierová, I., Neumaier, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. Grada, 2005.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Aktivní účast na cvičeních - maximální 3 absenceDva zápočtové testy. V každém ze zápočtových testů musejí studenti dosáhnout alespoň 70% bodů.Podmínkou zápočtu je zapsání se do kurzu Podnikové finance v systému Moodle a ve stanoveném termínu (tj od 2 února do 27 února daného roku).http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=395Požadavky ke zkoušce:Zkouška je ústní. Celková známka se určuje na základě výsledků ústní zkoušky.

Garant

Ing. Daniel Kopta, Ph.D.

Vyučující

Ing. Daniel Kopta, Ph.D.Ing. Daniel Kopta, Ph.D.Ing. Jaroslava Pražáková, Ph.D.Ing. Petr Zeman, Ph.D.