Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku I (KUF / KFNP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KUF / KFNP1 - Finance podniku I, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Okruhy:1) Základy financí podniku, finanční rozhodování podniku a časová hodnota peněz2) Majetková a kapitálová struktura podniku3) Cash flow4) Finanční analýza5) Oběžný majetek a jeho řízení - zásoby6) Řízení pohledávek7) Řízení peněžních prostředků8) Metody placení9) Zdroje krátkodobého financování10) Hodnocení efektivnosti investic - výnosové metody11) Hodnocení efektivnosti investic - nákladové metody. Způsob výběru metody financování12) Riziko a jeho vliv na investiční rozhodování13) Zdroje dlouhodobého interního financování14) Zdroje dlouhodobého externího financováníTámata konzultací:1) Úvod do financí, časová hodnota peněz. - jednoduchý úrok2) Majetková a kapitálová struktura podniku, finanční analýza3) Hodnocení efektivnosti investic4) Analýza rizika

Získané způsobilosti

Studenti mají podrobné znalosti a dovednosti při zpracování a realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování.

Literatura

Marek,P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.Peirson, G., Brown, R., Easton, S. Business Finance. 2004. ISBN 007471439-2.Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Ekopress, 2007. Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2006. Blaha, Z., Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press, 2006. Kislingerová, E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2007. Mařík, M. Moderní metody oceňování podniku. Ekopress, 2007. Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. 2005. ISBN 0072957239.Neumaierová, I., Neumaier, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. Grada, 2005.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Obhájení seminární prace (termín pro odevzdání je maximálně 2 týdny před koncem semestru)Dva zápočtové testy. V každém ze zápočtových testů musejí studenti dosáhnout alespoň 70% bodů.Podmínkou zápočtu je zapsání se do kurzu Podnikové finance v systému Moodle a ve stanoveném termínu (tj od 29 září do 24 října daného roku).http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=395Požadavky ke zkoušce:Zkouška je ústní. Celková známka se určuje na základě výsledků ústní zkoušky.

Garant

Ing. Daniel Kopta, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.Ing. Daniel Kopta, Ph.D.