Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vrchnostenská správa (UAC / MVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UAC / MVS - Vrchnostenská správa, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Historický vývoj šlechty2) Vývoj šlechtického pozemkového majetku a jeho typy3) Vznik šlechtických kanceláří4) Vrchnostenská správa ve středověku5) Vrchnostenská správa raného novověku6) Hospodářská správa šlechtického velkostatku7) Ústřední vrchnostenská správa8) Správa poddaných9) Josefinské reformy a jejich dopad ve vrchnostenské správě10) Vrchnostenská správa první poloviny 19. století11) Zrušení poddanství a dopady reforem poloviny 19. století na podobu šlechtické správy12) Dějiny šlechtických archivů13) Způsoby pořádání archivů šlechtických velkostatků14) Zápočet

Získané způsobilosti

Student získá přehled o vývoji a fungování vrchnostenské správy od 13. do poloviny 19. století, seznámí se s písemnosti vyšlými z její činnosti i jejich výpovědní hodnotou a pozná základní principy organizace archivů šlechtických velkostatků.

Literatura

Šebánek, J. - Fiala, Z. - Hledíková, Z.:. Česká diplomatika do roku 1848. Praha, 1984. Janák, J. - Hledíková, Z. - Dobeš, J.:. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha, 2005. Černý, V.:. Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v XV. - XIX. století. Praha, 1930. Šimůnek, R.:. Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská dpména 1418 - 1472. Praha, 2005. Bůžek, V. - Hrdlička, J. - Král, P. - Vybíral, Z.:. Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha, 2002.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, vypracování zadaných referátů.

Garant

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.