Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské importy a interreg. kont. v barb. (UAR / RI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UAR / RI - Římské importy a interreg. kont. v barb., Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do problematiky, terminologie, literatura2. Metody klasifikace artefaktů3. Keramika římských provincií v barbariku4. Bronzové a stříbrné nádoby5. Spony podunajské6. Spony západní7. Pásové garnitury8. Militaria9. Ostatní druhy římských importů10. Úloha římských mincí v barbariku11. Význam římských importů12. Formy dálkových kontaktů13. Obchodní a vojenské kontakty14. Romanizace a římští řemeslníci v barbariku

Literatura

Wheeler, R. E. M. Der Fernhandel des Römischen Reiches in Europa, Afrika und Asien. München, 1965. Godłowski, K. Der römische Handel in der Germania libera aufgrund der archäologischen Quellen. In: Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor? und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel? und Nordeuropa, Teil 1. Göttingen, 1985. Eggers, H.J. Der römische Import im freien Germanien. Hamburg, 1951. Bursche, A. Functions of Roman coins in Barbaricum od Later Antiquity. In: A. Bursche ? R. Ciołek ? R. Wolters (edd.), Roman Coins outside the Empire. Collection Moneta 82. Wetteren, 2008. Wielowiejski, J. Kontakty Noricum i Pannonii z ludami północznymi. Warszawa, 1970. Erdrich, M. Rom und die Barbaren. Das Verhältnis zwischen dem Imperium Romanum und den germanischen Stämmen vor seiner Nordwestgrenze von der späten römischen Republik bis zum Gallischen Sonderreich. Mainz, 2001. Droberjar, E. ?Veteres illic Sueborum praedae et nostris e provinciis lixae ac negotiatores reperti?? (Tacitus, Ann. II,62,3). K interpretaci římských importů u českých Svébů v době Marobudově. In: E. Droberjar ? O. Chvojka (edd.), Archeologie barbarů 2006. České Budějovice, 2007.

Požadavky

Zápočtový test.

Garant

Eduard Droberjar

Vyučující

Eduard Droberjar