Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické teorie vidění a umění (UEU / FTVU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UEU / FTVU - Filozofické teorie vidění a umění, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvodní hodina - seznámení s literaturou2. Alkmaión, Empedoklés, Démokritos a jejich výklady o zraku3. Klasická metafysika a teorie vidění I: Platón4. Klasická metafysika a teorie vidění II: Aristotelés5. Zrak a skepticismus: Sextos Empeirikos a jeho Základy pyrrhónské skepse6. Středověké teorie vidění: Alhazén a jeho kniha o optice7. Novověký racionalismus a teorie vidění: Descartes8. Britský empirismus a teorie vidění I: Bacon, Locke9. Britský empirismus a teorie vidění II: Berkeley, Reid10. Francouzští osvícenci a teorie vidění: Diderot11. Kantovo pojetí prostorové percepce12. Schopenhauer a vidění13. Merleau-Ponty a fenomenologie vnímání14. Wittgenstein o zraku

Získané způsobilosti

Kurs uvede studenty do vývoje filosofických teorií vidění.

Literatura

DESCARTES, René. Dioptrika. Praha: OIKOYMENH, 2010. LOCKE, John. Esej o lidském chápání. Praha: OIKOYMENH, 2012. BERKELEY, George. Esej o nové teorii vidění. Pojednání věnované principům lidského poznání. Praha: OIKOYMENH, 2004. MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologie vnímání. Praha: OIKOYMENH, 2013. KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Praha: OIKOYMENH, 2001. DIDEROT, Denis. Letter on the Blind. In: Diderot s Early Philosophical Works. Chicago and London: Open Court, 1916, s. 68-141. ARISTOTELÉS. O duši. Praha: Rezek, 2000. ARISTOTELÉS. O vnímání a vnímatelném. In: Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984, s. 327-358. PLATÓN. Spisy I-V. Praha: OIKYMENH, 2003. GOMBRICH, Ernst Hans. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London: Phaidon, 1992. TUNSTALL, Kate E. Blindness and Enlightenment. An Essay. With a new translation of Diderot s Letter on the Blind. London: Continuum, 2011. WOLF-DEVINE, Celia. Descartes on Seeing: Epistemology and Visual Perception. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1993. BEARE, John I. Greek Theories of Elementary Cognition. Oxford: Clarendon, 1906. CHOTTIN, Marion (ed.). L Aveugle et le philosophe, ou Comment la cécité fait penser. Paris: Publications de la Sorbonne, 2009. PASTORE, Nicholas. Selective History of Theories of Visual Perception. New York: Oxford Univ. Press, 1971.

Požadavky

Pasivní znalost anglického jazyka.

Garant

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.