Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti genderové interpretace (UEU / GI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UEU / GI - Možnosti genderové interpretace, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do problematiky, seznámení se s literaturou, rozdělení témat referátů2. Gender studies3. Feminismus a výtvarné umění4. Queer studies5. Maskulinní studia6. Výstavní projekty k tématu genderového výkladu umění7. Možnosti queer interpretace uměleckých děl8. Reflexe gender studies v dějinách umění v českém prostředí9. Gender a architektura10. Gender a design11. Tzv. ženské umění12. Návštěva výstavy s genderovou problematikou13. Výhled a možnosti dalšího bádání14. Závěrečná hodina, hodnocení referátů

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je především seznámení s některými badatelskými tendencemi v oblasti humanitních věd od 60. let do současnosti v angloamerickém prostředí, které se pozvolna objevují rovněž v českých zemích.

Literatura

PACHMANOVÁ, Martina (ed.). Neviditelná žena. Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. Praha: One Woman Press, 2002. PACHMANOVÁ, Martina. Neznámá území českého moderního umění. Pod lupou genderu. Praha: Argo, 2005. PACHMANOVÁ, Martina (ed.). Ženy, gender a moderní umění [www.zenyvumeni.cz]. PACHMANOVÁ, Martina, BARTLOVÁ, Milena (eds.). Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění. Praha: Academia, 2008. PACHMANOVÁ, Martina. Čeho se bojí dějiny umění? "Gender studies" a umělecko-historická metodologie, In: Rodové štúdiá v umení a kultúre, Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia, 2000, s. 124 - 130. SOKOLOVÁ, Věra. Dobrovolná neviditelnost? Vizuální umění a lesbická identita, In: Umělec: Časopis pro současné umění a kulturu 1/2005, s. 32-33. LENDEROVÁ, Milena (ed.). Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Praha: Karolinum, 2002. ŠTEFKOVÁ, Zuzana. Obraz žen přelomu tisíciletí ženskýma očima, In: Umění LI/2003, s. 210-228. PACHMANOVÁ, Martina (ed.). Věrnost v pohybu: hovory o feminismu, dějinách a vizualitě. Praha: One Woman Press, 2002. WOOLF, Virginia. Vlastní pokoj. Praha: Marie Chřibková, 1998.

Požadavky

Student musí buďto přednést referát nebo projít závěrečným testem.

Garant

Mgr. Hynek Látal, Ph.D.