Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax I (URO / FMS1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu URO / FMS1 - Morfosyntax I, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Sloveso a jeho vlastnosti morfologické, sémantické a formální. Základní syntaktická role slovesa ve větě.2. "Aspekt" francouzských sloves. Vid, aspekt a aktionsart.3. Slovesný rod, slovesa tranzitivní a intranzitivní.4. Morfologie francouzského slovesa, systém slovesných časů a způsobů. Slovesné tvary: tvoření jednoduchých a složených (resp. dvojitě složených) slovesných tvarů.5. Systém slovesných časů v indikativu, tvoření a funkce jednotlivých časů.6. Systém slovesných časů v konjunktivu. Tvoření a funkce jednotlivých časů.7. Slovesa plnovýznamová a pomocná, polopomocná slovesa a opisné slovesné vazby - jejich funkce a použití. Přísudek slovesný a jmenný.8. Jmenné tvary sloves, tvoření a funkce.

Získané způsobilosti

Systemizace znalostí francouzské gramatiky.

Literatura

Hendrich, J. a kol. Francouzská mluvnice, Praha, SPN, 1992 (či jakékoli další vydání). Delatour, Y. - Jennepin, D. - Léon-Dufour, M. - Mattlé, A.- Teyssier, B.. Grammaire du Français, cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette F.L.E., 1991. Riegel, M. - Pellat, J.-C. - Rioul, R.. Grammaire méthodique du français, Paris, Quadrige, 2004. Taišlová, J. Mluvnice francouzštiny, Praha, Leda, 2002. Grevisse, M. - Goosse, A.. Nouvelle grammaire française, Louvain-la-Neuve, DeBoeck - Duculot, 1995. Wilmet, M.. Grammaire critique du français, Paris, De Boeck, 1998. Chevalier, J.-C. et al.. Grammaire du français contemporain, Paris, Larousse, 1990. Arrivé, M. - Gadet, F. - Galmiche, M.. La grammaire ďaujourďhui, guide alphabétique de linquistique française, Paris, Flammarion, 2002. Grevisse, M.. Le Bon Usage, Gembloux, J., Duculot, 1988. Černý, J.. Úvod do studia jazyka, Olomouc, Rubico, 1998.

Požadavky

Aktivní účast na semináři. Samostatná domácí příprava. Úspěšné napsání dvou písemných testů (67%).

Garant

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.Mgr. Alena PETŘÍKOVÁ