Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax II (URO / FMSJ2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu URO / FMSJ2 - Morfosyntax II, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Substantiva a jejich základní morfologické, sémantické a syntaktické charakteristiky. Flexe v čísle, přechylování.2. Adjektiva a jejich základní morfologické a sémantické charakteristiky. Hlavní syntaktické funkce adjektiv. Flexe v rodě a v čísle.3. Determinanty (členy, determinanty číselné, přivlastňovací, ukazovací, vztažné, tázací, neurčité). Tvary determinantů a jejich funkce. Postavení determinantů ve větě.4. Zájmena (osobní, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, tázací a neurčitá, číselná). Tvary zájmen a jejich funkce, postavení ve větě.

Získané způsobilosti

Systemizace znalostí francouzské gramatiky.

Literatura

Hendrich, J. a kol. Francouzská mluvnice. SPN, Praha 1992. RIEGEL, M.; PELLAT, J.-C.; RIOUL, R. Grammaire méthodique du français, Paris, Quadrige, 2004. Grevisse, M.. Le Bon Usage, Gembloux, J., Duculot, 1988. Taišlová, J. Mluvnice francouzštiny, Praha, Leda, 2002. Grevisse, M.; Goosse, A.:. Nouvelle grammaire française, Louvain-la-Neuve, DeBoeck - Duculot, 1995. Louvain-la Neuve, DeBoeck-Duculot, 1995. Zettlová M.; Baudinet M. Cvičebnice francouzské gramatiky. Polyglot, 1997. Wilmet, M.. Grammaire critique du français, Paris, De Boeck, 1998. Chevalier, J.-C. et al.. Grammaire du français contemporain, Paris, Larousse, 1990. Delatour, Y.; Jennepin, D.; Léon-Dufour, M.; Mattlé, A.; Teyssier, B.:. Grammaire du Francais, cours de civilisation francaise de la Sorbonne. Paris, Hachette F.L.E., 1991. Maia, G. Grammaire progressive du français avec 600 exercices. Perfectionnement. CLE International, 2012. Boulares, M.; Frérot, J.-L. Grammaire progressive du français, niveau avancé : Cahier de 400 exercices. CLE International, 2003. Cadiot-Cueilleron, J. Grammaire: 350 exercices niveau supérieur I : Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette, 1992. Arrivé, M.; Gadet, F.; Galmiche, M. La grammaire ďaujourďhui, guide alphabétique de linquistique française, Paris, Flammarion, 2002. Grevisse, M.; Goosse, A. Nouvelle grammaire française: Applications. Louvain-la-Neuve, DeBoeck-Duculot, 1995. Černý, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc. Rubico 1998. Olomouc, 1998.

Požadavky

Aktivní účast na semináři. Samostatná domácí příprava. Úspěšné napsání dvou písemných testů (67%).

Garant

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Alena PETŘÍKOVÁ