Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax III (URO / FMSJ3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu URO / FMSJ3 - Morfosyntax III, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Neohebné slovní druhy (adverbium, předložka, spojka, samostané větné ekvivalenty).2. Základy syntaxe - věta jednoduchá (větné členy, slovosled příznakový a bezpříznakový, tvoření otázek).3. Základy syntaxe - souvětí (souřadné a podřadné souvětí, typy hlavních a vedlejších vět, typické spojovací výrazy, rekapitulace užití slovesných časů a způsobů v jednotlivých typech vět).Seznam otázek ke zkoušce najdete v aplikaci Moodle.

Získané způsobilosti

Systemizace znalostí francouzské gramatiky.

Literatura

Delatour, Y - Jennepin, D. - Léon-Dufour, M. - Mattlé, A.- Teyssier, B.. Grammaire du Français, cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette F.L.E., 1991. Taišlová, J. Mluvnice francouzštiny, Praha, Leda, 2002. Grevisse, M. - Goosse, A.. Nouvelle grammaire française, Louvain-la-Neuve, DeBoeck - Duculot, 1995. Hendrich, J. a kol.:. Francouzská mluvnice, Praha, SPN, 1992 (či jakékoli další vydání). Praha, SPN, 1992. Wilmet, M.. Grammaire critique du français, Paris, De Boeck, 1998. Chevalier, J.-C. et al.. Grammaire du français contemporain, Paris, Larousse, 1990. Riegel, M. - Pellat, J.-C. - Rioul, R.. Grammaire méthodique du français, Paris, Quadrige, 2004. Arrivé, M. - Gadet, F. - Galmiche, M.. La grammaire ďaujourďhui, guide alphabétique de linquistique française, Paris, Flammarion, 2002. Grevisse, M.. Le Bon Usage, Gembloux, J., Duculot, 1988. Černý, J.. Úvod do studia jazyka, Olomouc, Rubico, 1998.

Požadavky

Aktivní účast na semináři. Samostatná domácí příprava. Vypracování zadaných úkolů. Písemný test.

Garant

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Alena PETŘÍKOVÁdoc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.