Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax I (URO / IMS1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu URO / IMS1 - Morfosyntax I, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Předmět studia morfologie, morfémy, morfy, alomorfy. Morfologie flektivní a derivační.2. Substantiva a jejich základní morfologické, sémantické a formální charakteristiky. Centrální syntaktické funkce substantiv. Flexe v čísle, přechylování.3. Adjektiva kvalifikační a jejich základní morfologické, sémantické a formální charakteristiky. Centrální syntaktické funkce adjektiv. Flexe v rodě a v čísle.4. Adjektiva determinační (číselná, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, tázací, neurčitá). Tvary determinačních adjektiv, jejich funkce a postavení ve větě.5. Členy. Tvary členů, jejich funkce a postavení ve větě.6. Zájmena (osobní, číselná, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, tázací a neurčitá). Tvary zájmen, jejich funkce a postavení ve větě.

Získané způsobilosti

Systemizace znalostí italské gramatiky.

Literatura

Dardano, M. - Trifone, P.. Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna, Zanichelli, 1992 (2a edizione). Serianni, L. et al.. Italiano, Torino, Garzanti, 2000. Hamplová, S.. Mluvnice italštiny, Praha, Leda, 2004. Dardano, M.. Profilo dell italiano contemporaneo. In : Serianni, Luca, Trifone, Pietro (a cura di), Storia della lingua italiana, vol. II, Torino, Einaudi, 1994. Cortelazzo, M.. Italiano d oggi, Padova, Esedra, 2000. Hamplová, S.. K problematice vidovosti v italštině, Praha, Univerzita Karlova, 1994. Lepschy, L. - Lepschy, G.. La lingua italiana, Milano, Bompiani, 1995. Černý, J.. Úvod do studia jazyka, Olomouc, Rubico, 1998.

Požadavky

Písemný test.Odkaz na aktuální požadavky:http://www.eamos.cz/amos/kat_rom/modules/low/kurz_obsah.php?identifik=kat_rom&id_kurz=117&typ_kurzu=low&id_teach=153&kod_kurzu=kat_rom_31117

Garant

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.