Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax III (URO / IMSJ3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu URO / IMSJ3 - Morfosyntax III, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Neohebné slovní druhy (adverbium, předložka, spojka, samostané větné ekvivalenty).2. Základy syntaxe - věta jednoduchá (větné členy, slovosled příznakový a bezpříznakový, tvoření otázek).Aktuální seznam otázek najdete v e-learningovém systému Moodle.

Získané způsobilosti

Systemizace znalostí italské gramatiky.

Literatura

Rossini Favretti, R. (a cura di). Linguistica e informatica. Multimedialita, corpora e percorsi di apprendimento, Roma, Bulzoni, 2000. Dardano, M. - Trifone, P.. Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna, Zanichelli, 1992 (2a edizione). Serianni, L. et al.. Italiano, Torino, Garzanti, 2000. Hendl, J.. Kvalitativní výzkum, základní metody a aplikace, Praha, Portál, 2005. Hamplová, S.. Mluvnice italštiny, Praha, Leda, 2004. Čermák, F.. Základy lingvistické metodologie, Praha 1993. Radimský, J.. Des méthodes de vérification en linguistique. In: Čermák Petr, Tláskal Jaromír (editores): Las lenguas románicas: su unidad y diversidad, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005, s. 178-184. Dizionario italiano Sabatini-Coletti, CD-ROM. Giunti, 1997. Elektronické slovníky a textové korpusy:. De Mauro, T. (ideato e diretto da) :. Grande dizionario italiano dell uso, CD-ROM. Torino, Utet. Coris. http://corpus.cilta.unibo.it:8080/coris_ita.html. Lepschy, L. - Lepschy, G.. La lingua italiana, Milano, Bompiani, 1995. Zingarelli N.. Lo Zingarelli 2003, vocabolario della lingua italiana. CD-ROM. Bologna, Zanichelli. Tutto la Stampa, CD-ROM. Torino, Editrice La Stampa - HyperSystems. Černý J.. Úvod do studia jazyka, Olomouc, Rubico, 1998 (zejm. strany 101-120).

Požadavky

Písemný test a ústní zkouška.

Garant

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.