Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax III (URO / SMS3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu URO / SMS3 - Morfosyntax III, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základy syntaxe - věta jednoduchá (větné členy, slovosled příznakový a bezpříznakový, tvoření otázek).2. Základy syntaxe - souvětí (souřadné a podřadné souvětí, typy hlavních a vedlejších vět, typické spojovací výrazy, rekapitulace užití slovesných časů a způsobů v jednotlivých typech vět).3. Úvod do metodologie jazykového výzkumu s aplikací na morfologii (vytváření hypotéz, možnosti jejich verifikace, reliabilita a validita verifikace, možnosti korpusové lingvistiky, možnosti sociolingvistického výzkumu).4. Prezentace studentských seminárních prací z morfologie, diskuse nad nimi (viz předmět "písemná práce z jazyka").

Získané způsobilosti

Student bude uveden do základů problematiky předmětu morfologie. Aktivní znalost španělské gramatiky.

Literatura

Gómez Torrego, L.. Gramática didáctica del espaňol, Madrid, Ediciones SM, 1997. Králová, J. a kol.. Moderní gramatika španělštiny, Plzeň 1999. Cascón, E.. Sintaxis - teoría y práctica del análisis oracional, Madrid, Edinumen, 1996. http://www.bds.usc.es/. Base de datos sintácticos del espaňol actual. Elektronické slovníky a textové korpusy:. Ediciones SM: Diccionario Clave. CD-ROM. Madrid. Real Academia Espaňola:. Esbozo de una nueva gramática de la lengua espaňola, Madrid. Alarcos Llorach, E.. Gramática de la lengua espaňola, Madrid, Espasa, 1994. Fernández, J. et alii. Gramática, Madrid, SGEL,1990. Marcos Marín, F. - Espaňa Ramírez, P.. Guía de gramática de la lengua espaňola, Madrid, Espasa Calpe, 2001. http://corpus.rae.es/creanet.html. Real Academia Espaňola - Corpus de Referencia del Espaňol Actual (CREA). http://www.rae.es/ Diccionario de la lengua espaňola. Real Academia Espaňola. Nueva gramática de la lengua espa?ola, 2 vols. Espasa Libros 2010.

Požadavky

Pravidelná docházka, aktivní účast, písemná zkouška (zahrnuje praktický gramatický test a teoretické znalosti z předmětů Morfosyntax I, II a III), ústní zkouška.

Garant

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.PhDr. Jana Pešková, Ph.D.