Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax II (URO / SMSJ2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu URO / SMSJ2 - Morfosyntax II, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. - 2. Sloveso a jeho vlastnosti morfologické, sémantické a formální. Základní syntaktická role slovesa ve větě.3. - 4. Morfologie španělského slovesa, systém slovesných časů a způsobů. Slovesné tvary indikativu.5. - 6. Morfologie španělského slovesa. Slovesné tvary konjunktivu.7. - 8. Centrální a periferní funkce jednotlivých slovesných časů a způsobů.9. - 10. Sloveso a jeho valence. Slovesný rod, slovesa tranzitivní a intranzitivní; aktivní a pasivní konstrukce, zvratná slovesa, neosobní slovesa.11. - 12. "Aspekt" španělských sloves. Vid, aspekt a aktionsart - typologické srovnání s ČJ.13. - 14. Neohebné slovní druhy (adverbium, předložka, spojka, samostatné větné ekvivalenty).

Získané způsobilosti

Student bude uveden do základů problematiky předmětu morfologie. Aktivní znalost španělské gramatiky.

Literatura

GÓMEZ TORREGO, L. Gramática didáctica del espanol. Madrid, SM. Ediciones, 1997. Čermák, P. - Zavadil, B. Mluvnice současné španělštiny. Karolinum. ISBN 978-80-246-1641-4. Černý, J. Morfología espaňola, Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. Matte Bon, F. Gramática Comunicativa del espaňol I,II, Edelsa Madrid, 1999. Alarcos Llorach, E.. Gramática de la lengua espaňola, Madrid, Espasa, 1994. Fernández, J. et alii. Gramática, Madrid, SGEL,1990. Marcos Marín, F. - Espaňa Ramírez, P.. Guía de gramática de la lengua espaňola, Madrid, Espasa Calpe, 2001. Zavadil, B. Kategorie modality ve španělštině. Praha: Univerzita Karlova. 1980. Báez San José, V. - Dubský, J. - Králová, J. Moderní gramatika španělštiny. Fraus, Plzeň, 1999. 1999. SPITZOVÁ, Eva (2001). Morfología espanola, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno. Real Academia Espaňola. Nueva gramática de la lengua espa?ola, 2 vols. Espasa Libros 2010. Real Academia Espaňola. Zavadil, B. Současný španělský jazyk II. Základní slovní druhy: slovesa. Praha: Univerzita Karlova. 1995.

Požadavky

Pravidelná docházka, aktivní účast, seminární práce, zápočtový test.

Garant

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.PhDr. Jana Pešková, Ph.D.