Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená reprodukce ryb (UA / RRRK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / RRRK - Řízená reprodukce ryb, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Historie umělé reprodukce ryb. Zásady chovu a výživy generačních ryb. Welfer u generačních ryb. Použití anestézie. Metody poloumělého a umělého výtěru ryb. Hormonální řízení dozrávání gamet, ovulace a spermiace. Gonadotropin, spouštěcí hormony gonadotropinu a jejich funkční analogy, Komerční hormonální preparáty k indukci ovulace a spermiace ryb. Odběr hypofýz. Aplikace hormonálních přípravků. Vliv světelného režimu. Vliv teploty na délku intervalu latence.Postupy při umělé reprodukci kapra, lína, amura, tolstolobiků, bolena, jelců, parmy, ostroretky, podoustve, perlína, sumce, sumečka afrického, okouna, candáta, okounka pstruhového, mníka, pstruha obecného, pstruha duhového, sivena amerického, sivena alpského, sivena arktického, lipana, hlavatky podunajské, síha marény a peledě, informace o pokrocích ve výzkumu řízené reprodukce úhoře říčního. Raná ontogeneze, Inkubace jiker. Inkubační přístroje. Prevence chorob jiker.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu, budou mít studenti základní znalosti potřebné k vykonávání umělé reprodukce ryb s využitím hormonální stimulace ovulace a spermiace a inkubace rybích jiker v podmínkách rybích líhní.

Literatura

Peňáz, M. A general framework of fish ontogeny: a review of the ongoing debate. Folia Zoologica 50, 241?256. 2001. Kolářová, J., Velíšek, J., Nepejchalová, L., Svobodová, Z., Kouřil, J., Hamáčková, J., Máchová, J., Piačková, V., Hajšlová, J., Holadová, K., Kocourek, V., Klimánková, E., Modrá, H., Dobšíková, R., Groch, L., Novotný, L. . Anestetika v rybářství. Edice Metodik (Technologická řada). Vodňany, 2007. ISBN 80-8588.Podhorec, P., Kouřil, J. Hypothalamické faktory (GnRH a DA) a jejich využití k odstranění reprodukční dysfunkce u kaprovitých ryb. Vodňany, 2009. Kouřil, J., Mareš, J., Pokorný, J., Adámek, Z., Randák, T., Kolářová, J., Palíková, V. . Chov lososovitých ryb, lipana a síhů. Vodňany,, 2008. Baruš, V., Oliva, O. (eds.) . Mihulovci (Petromyzontes) a Ryby (Osteichthyes) (1). Fauna ČR a SR. 1. vydání. Praha, 1995. Kouřil, J., Podhorec, P., Stejskal, V., Policar, T., Křišťan, J., Drozd, B. Optimalizace metod hormonálně indukované ovulace při řízené reprodukci vybraných hospodářsky významných teplomilných druhů ryb. Edice Metodik (Certifikovaná metodika). Vodňany, 2011. Kouřil, J., Podhorec, P. Umělý výtěr lína obecného. Edice Metodik (Ověřená technologie). Vodňany, 2011. Kamler, E. Early life history of fish. An energetic approach. Londýn, 1992. Kouřil, J., Švátora, M., Mauric, Z. Biologie a chov sivena amerického. Film, DVD. Vodňany, 2008. Kouřil, J., Podhorec, P., Švinger, V. Hormonálně indukovaná umělá reprodukce ryb (přehled). Sb. z konf. 80. výročí vysokoškolské výuky rybářství, MZLU Brno. Brno, 2009. Kouřil, J., Hamáčková, J. Metody poloumělé a umělé reprodukce candáta obecného (Sander lucioperca) a odchovu juvenilního plůdku v rybnících. 2005. Hamáčková, J., Kouřil, J., Adámek, Z. . Řízená reprodukce a odchov plůdku jelce jesena (Leuciscus idus). Edice Metodik (technologická řada). Vodňany, 2008. Musil, J., Kouřil, J. . Řízená reprodukce candáta obecného a odchov jeho plůdku v rybnících. Edice Metodik (Technologická řada). Vodňany, 2006. Randák, T., Turek, J., Kolářová, J., Kocour, M., Kouřil, J., Hanák, R., Velíšek, J., Žlábek, V. Technologie chovu generačních lipanů podhorních za účelem udržitelné produkce kvalitního násadového materiálu pro zarybňování volných vod. Edice Metodik (Technologická řada). Vodňany, 2009.

Požadavky

Aktivní účast na cvičeních, vypracování seminární práce, úspěšné zvládnutí zápočtového testu a složení ústní zkoušky.

Garant

prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.

Vyučující

prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.