Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molek. zákl. dědič. s mikrob. a virolog. (KBI / MZM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBI / MZM - Molek. zákl. dědič. s mikrob. a virolog., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

struktura bakteriální buňky, bakterie, archebakterie a jejich životní prostředí, fytoplasmy, stavba buněčné stěnymetabolismus bakteriígenetika bakterií - plazmidy, transformace, konjugace, transdukce, podstata rezistence bakterií, mechanismy působení antibiotikprincipy biotechnologií, vektory, klonování, transformace organismů, GMOstavba virů, složení genomu, funkce virových bílkovin, expresní strategiebakteriální viry, mykoviry, prionyživočišné a lidské viry, HIV a retroviryretroelementy, rostlinné viry, viroidy, ekologický význam virů, evoluce subvirálních nukleových kyselin

Získané způsobilosti

Absolvent získá základní přehled o bakteriích a virech, jejich biologii a význam pro člověka.

Literatura

Rosypal S. Úvod do molekulární biologie (Díl I-III.). Grafex, Blansko, 1996. Alberts B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí n Labem Espero, Publishing, 2000.

Požadavky

Základní znalosti o genetických zákonitostech na úrovni makromolekul a jejich evolučních souvislostech. Prinicpy stavby a fyziologie struktur prokaryotické buňky. Typy virových částic. Současný stav výzkumu a budoucnost disciplíny.Základní znalosti z mikrobiologie a virologie, které jsou využitelné pro práci na střední škole.

Garant

doc. RNDr. Karel Petrzik, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Karel Petrzik, CSc.doc. RNDr. Karel Petrzik, CSc.