Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená pedagogická praxe F (KFY / ŘPPD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFY / ŘPPD - Řízená pedagogická praxe F, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. hodina - náslech, další týdny výstupy2. - 7. hodina - analýza učiva, příprava vyučovací hodiny, vlastní výuka, didaktický rozbor odučené vyučovací hodiny.

Získané způsobilosti

Získání základních dovedností a návyků potřebných k realizaci výuky fyziky na ZŠ. Prohloubení komunikativních dovedností a vztahu učitel - žák.

Literatura

Kašpar, E. a kol.:. Didaktika fyziky - obecné otázky, SPN Praha, 1976. Svoboda, E., Kolářová, R.:. Didaktika fyziky základní a střední školy, MFF UK Praha 2006. Fuka, J. a kol.:. Pokusy z fyziky na ZŠ. Mazáč, J., Hlavička, A.:. Praktikum školních pokusů z fyziky, SPN Praha 1968. Různé sady učebnic a metodických příruček pro ZŠ.

Požadavky

Absolvování všech výstupů a náslechů, vypracování příprav na hodiny a aktivní účast na rozboru vyučovacích hodin.

Garant

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.