Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená pedagogická praxe TchV (KFY / ŘPPDT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFY / ŘPPDT - Řízená pedagogická praxe TchV, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. hodina - náslech, další týdny výstupy2. - 8. hodina Analýza učiva, příprava vyučovací hodiny, vlastní výuka, didaktický rozbor odučené vyučovací hodiny.

Získané způsobilosti

Získání základních dovedností a návyků potřebných k realizaci výuky technické výchovy na ZŠ. Prohloubení komunikativních dovedností a vztahu učitel - žák.

Literatura

Různé sady učebnic a metodických příruček pro ZŠ.

Požadavky

Absolvování všech výstupů a náslechů, vypracování příprav na hodiny a aktivní účast na rozboru vyučovacích hodin.

Garant

PaedDr. Alena Poláchová, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. Alena Poláchová, Ph.D.