Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstupní pedagogická praxe ze zeměpisu (KGE / VPPZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGE / VPPZ - Vstupní pedagogická praxe ze zeměpisu, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Během vstupní pedagogické praxe ze zeměpisu se student účastní výuky na klinické škole. Zde absolvuje nejméně 7 hodin náslechů a rozborů výuky, poté 2 mikrovýstupy v rozsahu 10 - 20 min. nejméně ve 2 vyučovacích hodinách. Během vstupní pedagogické praxe ze zeměpisu se student dále seznamuje s provozem školy, pedagogickou dokumentací a především pomáhá učiteli s přípravou pomůcek, školních pokusů, podkladů pro výuku, opravováním písemných prací či organizací terénní výuky aj. a to v celkovém rozsahu nejméně 7 vyučovacích hodin.

Získané způsobilosti

Způsobilosti studenta po absolvování předmětu vycházejí zejména z cílů předmětu a obsahu předmětu.

Literatura

KÜHNLOVÁ, H. (1999):. Kapitoly z didaktiky geografie. Karolinum, Praha, 145 s. MAŇÁK, J., JANÍK, T., ŠVEC, V. (2008):. Kurikulum v současné škole. Paido, Brno, 127 s. PRŮCHA, J. (2013):. Moderní pedagogika. Portál, Praha, 483 s. PETTY, G. (2013):. Moderní vyučování. Portál, Praha, 562 s. KOL. AUTORŮ (2001):. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Tauris, Praha, 98 s. VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. (2007):. Pedagogika pro učitele: školský systém v českých zemích: vzdělávací politika a řízení školství: podoby vyučování a třídní management: hodnocení ve vyučování: pedagogická diagnostika: práce výchovného poradce. Grada, Praha, 402 s. ŠVEC, V., ŠIMONÍK, O., FILOVÁ, H. (2002):. Praktikum didaktických dovedností. Masarykova univerzita, Brno, 90 s. KOL. AUTORŮ (2007):. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VÚP, Praha, 124 s. KYRIACOU, CH. (2005):. Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha, 151 s. GERSMEHL, P. (2008):. Teaching geography. Guilford Press, New York, 320 s. KRATOCHVÍLOVÁ, J. (2006):. Teorie a praxe projektové výuky. Masarykova univerzita, Brno, 160 s. ŠIMONÍK, O. (2005):. Úvod do didaktiky základní školy. MSD, Brno, 140 s. KÜHNLOVÁ, H. (1997):. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie. Karolinum, Praha, 55 s. MAŇÁK, J., ŠVEC, V. (2003):. Výukové metody. Paido, Brno, 219 s.

Požadavky

Min. 80 % účast posluchače na pedagogické praxi, odvedení 2 mikrovýstupů v rozsahu 10 - 20 min. ve 2 vyučovacích hodinách na klinické škole.

Garant

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.