Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení sboru (KHV / ŘÍSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHV / ŘÍSP - Řízení sboru, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do problematiky, literatura, požadavky2. Typy sborů, hlasová diagnostika, zařazování do hlasových skupin3. Základní taktovací schéma, avízo, závěry4. Zvláštnosti dirigování šestidobých taktů5. Dirigování podřazených dob u všech taktů6. Slučování taktů a dob, polouzávěr7. Césura, dva druhy fermat8. Dirigování skladeb začínajících na jiné než na první době ( českáhymna)9. - 10. Metodické postupy nácviku vícehlasu ( Antologie sborového zpěvu)11. Kánony a imitace - základy polyfonie na příkladech12. - 14. Praktická cvičení v návaznosti na probrané učivo ( Antologie sborovéhozpěvu)

Získané způsobilosti

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro vedení školního nebo studentského sboru.

Literatura

Sborové partitury (Lukáš, Raichl, Malát, Střelák apod.). Pivovarský, L.:. Základy sbormistrovské techniky.

Požadavky

Připraví a realizuje rozezpívání - v chromatických postupech doprovází cvičení na nástroj. Aplikuje metodické postupy při nácviku sborových skladeb. Diriguje a zpívá českou hymnu. Prokáže znalost zvládnutí taktovacích schémat na vybraných ukázkách.

Garant

doc. Jiří Fuchs

Vyučující

doc. Jiří Fuchs