Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená pedagogická praxe VTE (KIN / ŘPPD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KIN / ŘPPD - Řízená pedagogická praxe VTE, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Počáteční náslechy s následným rozborem.Každý student připraví a odučí několik vyučovacích hodin v počítačové učebně pod vedením odborného učitele. Studenti se ve skupině střídají.Po každé odučené hodině následuje rozbor hodiny pod vedením metodika praxe.Typická témata rozboru:příprava na vyučovací hodinumotivacecíle výuky a kontrola jejich dosaženížákovská chyba a její detekcevedení vyučovací hodinyvedení projektové výukypříprava a údržba počítačové učebny

Získané způsobilosti

Student získá schopnost připravit si, vést a následně diagnostikovat jednu vyučovací jednotku. Naučí se pedagogické argumentaci a vyhledání a rozboru pedagogických situací přímo v terénu

Literatura

Učebnice a metodické příručky pro ZŠ.

Požadavky

Studenti se zúčastňují všech náslechů, výstupů a rozborů. Vypracovávají řádné písemné přípravy na každou jimi vedenou hodinu. Vlastní výuku řádně odučí. Jsou aktivní při rozborech hodiny.

Garant

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.