Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení školy a management III (MŠ) (KPE / MANB3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / MANB3 - Řízení školy a management III (MŠ), Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

T 201: Vzdělávací politika a řízení školství v zemích EUT 202: Vzdělávací politika a řízení školství v České republiceT 203: Základy právaT 204: Školské právoT 205: Pracovní právoT 206: Sociologie a psychologie řízení 1

Získané způsobilosti

Student má přehled o základních právních předpisech, umí s nimi pracovat, analyzuje uplatňování právních norem v konkrétní škole.

Literatura

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Bílá kniha. UIV v nakladatelství Taurius, Praha 2001. Nařízení vlády 330/2003 Sb. - kvalifikační předpoklady, katalog prací. WALTEROVÁ, E.:. Objevujeme Evropu, Kniha pro učitele. PF UK, Praha 1997. NOVOTNÝ Z. a kol.:. Právní nauka pro školy a praxi. Masarykova univerzita, Brno 1998. BEDRNOVÁ,E. a kol.:. Psychologie a sociologie řízení. Management press, Praha 2002. Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. VÁŇOVÁ, M. a kol.:. Vzdělávací systémy ve vyspělých evropských zemích. Univerzita Karlova, Praha. JEŽKOVÁ, V.; WALTEROVÁ, E.:. Vzdělávání v zemích Evropské unie. PF UK, Praha 1997. Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě a odměně za pracovní pohotovost. Zákon č. 262/2006., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, seminární práce, screening školy.

Garant

Mgr. Jiří PletkaMgr. Jana Polčáková