Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení školy a management VI (MŠ) (KPE / MANB6)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / MANB6 - Řízení školy a management VI (MŠ), Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

T 306: Evaluace a autoevaluace školy. Jednání.T 307: Funkce a role ředitele školy, práce s informacemi. Komunikační dovednostiT 308: Selfmanagement. Rozhovor.T 309: Marketing školy.

Získané způsobilosti

Student umí vytvořit propagační materiály pro školu (brožura, leták, prezentace, webové stránky)

Literatura

BISHOF, A. BISHOF, K, :. Aktivní sebeřízení. Grada Publishing 2003. EGER, L. A KOL.:. Efektivní školský management. Vydavatelství Západočeské univerzity, Plzeň 1998. KEMP, J.M.:. Jak řídit pracovní porady. Grada Publishing 1996. Khelerová, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing, 2006. SVĚTLÍK J.:. Marketing školy. EKKA Zlín 1996. DEVITO, J. A.:. Základy mezilidské komunikace. Grada Publishing 2001.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, praktické cvičení, ročníková práce.

Garant

Mgr. Jana Polčáková