Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení školy a management II (MŠ) (KPE / MANK2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / MANK2 - Řízení školy a management II (MŠ), Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

T 107: Pracovní motivaceT 108: Komunikace a řízeníT 109: Budování týmu, řízení skupinT 110: Konflikty a jejich řešeníT 111: KontrolováníT 112: Rozhodování

Získané způsobilosti

Student má přehled o základních funkcích managementu, umí zpracovat případovou studii, analyzuje management konkrétní školy.

Literatura

EGER, L.; VÁŇOVÁ, M.; MALACH, A. a kol.:. Efektivní školský management. Západočeská univerzita, Plzeň 1998. BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. a kol.:. Kapitoly ze školského managementu. Pedagogická fakulta UK v Praze, Praha 1995. WERTHER, W.B.JR; DAVIS, K.:. Lidský faktor a personální management. Victoria Publishing, Praha 1992. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.:. Management na prahu 90. let. Institut řízení, Praha 1991. KOONTZ, H.; WEIHRICH, H.:. Management. Victoria Publishing, Praha 1993. WISNIEWSKI, M.:. Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing 1996. PLAMÍNEK, J.:. Synergický management: Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Argo 2000. BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J.:. Úvod do teorie a praxe školského managementu. Karolinum, Praha 1995. BURIÁNKOVÁ, J.; JAKOUBKOVÁ, V.; NÁDVORNÍKOVÁ, H. a kol.:. Vedení mateřské školy. RAABE. MIŇHOVÁ, J.; HOLEČEK, V.; JIŘINCOVÁ, B. a kol.:. Vybrané problémy z psychologie managementu a leadershipu ve školství. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 1994. ŠINDELÁŘ, J.:. Základy managementu. Jihočeská univerzita, České Budějovice 1994.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, případová studie, screening školy, ročníková práce.

Garant

Mgr. Jiří PletkaMgr. Jana Polčáková

Vyučující

Mgr. Jiří PletkaMgr. Jana Polčáková