Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace ve vyučování (KPE / MVVFK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / MVVFK - Motivace ve vyučování, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1-2 Teoretická východiska (velká trojka v motivační psychologii, vnitřní motivace, atd.)3-4 Teoretická analýza snů5-7 Tematická analýza TAT (skórovaní manuál pro výkonový motiv, afiliační motiv a mocenský motiv)8-10 Dotazníkové a semiprojektivní testy pro měření motivů u žáků a studentů11-14 Referování studentů o jedné české studii v oblasti motivování žáků (studentů)

Získané způsobilosti

Student se orientuje v problematice motivace ve vyučovacím kontextu; Zvládá základní diagnostické metody s relevancí pro vyučování.

Literatura

dílčí separáty k modelům jednotlivým výkladovým modelům (Deci, Csikszentmihalyi, Krapp, Heckhausen, Kuhl, Meyer, Klinger, Rheinberg, Nicholls, Dudová, Apter, Kerr aj.). Pavelková, I.(2002). Motivace žáků k učení. Praha: PF UK. RHEINBERG, F. Motivation. Stuttgart: Kohlhammer. 2004. HECKHAUSEN, J. & HECKHAUSEN, H. (2006). Motivation und Handeln. Berlin: Springer. Mc Clelland, D. C. & Steel, R. S. (1972). Motivation Workshops. New York: General Learning Press. Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I.(1984, 1989):. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN.

Požadavky

Referování o české studii (cf. 11-14); aktivní účast v seminářích

Garant

prof. PhDr. František Man, CSc.