Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená pedagogická praxe (KPE / ŘPPU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / ŘPPU - Řízená pedagogická praxe, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Řízená praxe bude probíhat ve vzdělávacích zařízeních a klinických pracovištích podle zaměřené odborné didaktiky, kde budou konkrétně připraveni na výstupy.Konkrétní provedení:5 hod. náslechů u uvádějícího učitele15 hod. výstupů na škole podle zaměření odborné didaktiky, z toho 2 výstupyza přítomnosti didaktika příslušného zaměření z fakulty Jihočeské univerzity.

Získané způsobilosti

Studenti budou odborně připraveni v jednotlivých disciplinách předloženého bc. programu.pro 6 hod. náslechů u uvádějícího učitele a 7 hod. výstupů na škole podle zaměření odborné didaktiky, z toho 2 výstupy za přítomnosti didaktika příslušného zaměření z fakulty Jihočeské univerzity

Literatura

Další literatura podle doporučení oborových didaktiků. Svoboda, E.,Kolářová, R.:. Didaktika fyziky pro základní a stření školy, vybrané kapitoly,Karolinum,UK Praha, 2006. Kyriacou,Ch.:. Klíčové dovednosti učitele,2.vyd. Portál, s.r.o., Praha 2004. Pasch, M. akol.:. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině,Portál, s.r.o., Praha, 1998.

Požadavky

Absolvování předmětů Didaktika I a Didaktika II podle odborného zaměření.

Garant

doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc.PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.