Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená pedagogicko-psychologická praxe (KPE / ŘPXP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / ŘPXP - Řízená pedagogicko-psychologická praxe, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pedagogická dokumentace na I. st. ZŠUčebnice a pracovní listy pro I. st.Alternativní školy, inovace ve vzděláváníProblémová metoda a její využití ve výuce na I. st.Projektová metoda a její využití ve výuce na I. st.Málotřídní školy a její specifikaSPCAktuální otázky RVP- 14. Návštěva alternativní školy a málotřídní školy, rozbor

Získané způsobilosti

Analyzovat a reflektovat zkušenosti z praxeRozhodování v praktických situacíchAplikace teoretických poznatků

Literatura

Průcha, J. :. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha, Portál 2001. Svobodová, Jůva:. Alternativní školy. Brno, Paido 1996. Červenka, S.:. Angažované učení. Praha, T. Houška 1992. Lang, G., Berberichová, Ch. Každé dítě potřebuje speciální přístup, Portál, Praha. 1998. Kasíková , H.:. Kooperativní vyučování, kooperativní škola. Praha Portál, 1997. Průcha, J. :. Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997. Petty, G.:. Moderní vyučování. Praha, Portál 1996. Maňák, J.:. Nárys didaktiky. Brno, PdF MU 1993. Skalková, J.:. Obecná didaktika. Praha, ISV 1999. Pasch, M a kol.:. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha Portál 1998. Badegruber, B. Otevřené učení v 28 krocích. Praha Protál, 1994. ISBN 80-85282-76-3.Průcha, J. :. Pedagogický slovník. Praha, Praha 1995. Helus, Z.:. Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha, SPN, 1982. Kličková, M.:. Problémové vyučování ve školní praxi, Praha, SPN 1989. Mechlová, E., Horák, F.:. Skupinové vyučování na základní a střední škole. Praha, SPN 1986. Cangelosi, S.:. Strategie řízení třídy. Praha, Portál 1993. Kašová, J.:. Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž, IUVENTA 1995. Kalhous - Obst a kol. :. Školní didaktika. Praha, Portál 2002. Fisher, R.:. Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997. GFEN. Všichni na jedničku. Alternativní didaktické postupy, Karolinum, Praha. 1991. Skalková, J.:. Za novou kvalitu vyučování. Brno, Paido 1995.

Požadavky

Studium odborné literatury, aktivní účast při semináři a exkurzích, prezentace portfolia.

Garant

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.