Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení školy a školská legislativa (KPE / RSLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / RSLZ - Řízení školy a školská legislativa, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Management - základní pojmy a funkce.Plánování.Organizování.Personální management.Hodnocení pracovníků.Vedení lidí.Pracovní motivaceKomunikace a řízeníBudování týmu, řízení skupinKonflikty a jejich řešeníKontrolováníRozhodování

Získané způsobilosti

Student má přehled o základních funkcích managementu, umí zpracovat případovou studii, analyzuje management konkrétní školy.

Literatura

EGER, L.; VÁŇOVÁ, M.; MALACH, A. a kol.:. Efektivní školský management. Západočeská univerzita, Plzeň 1998. BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. a kol.:. Kapitoly ze školského managementu. Pedagogická fakulta UK v Praze, Praha 1995. Werther, W.B.Jr; Davis, K.:. Lidský faktor a personální management. Victoria Publishing, Praha 1992, ISBN 80-85605-04-X. Vodáček, L., Vodáčková, O.:. Management na prahu 90. let. Institut řízení, Praha 1991, ISBN 80-7014-034-8. Koontz, H.; Weihrich, H.:. Management. Victoria Publishing, Praha 1993, ISBN 80-85605-45-7. Wisniewski, M.:. Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing 1996, ISBM 80-7169-089-9. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Bílá kniha. UIV v nakladatelství Taurius, Praha 2001. Plamínek, J.:. Synergický management: Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Argo 2000, ISBN 80-7203-258-5. BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J.:. Úvod do teorie a praxe školského managementu. Karolinum, Praha 1995. Miňhová, J.; Holeček, V.; Jiřincová, B. a kol.:. Vybrané problémy z psychologie managementu a leadershipu ve školství. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 1994, ISBN 80-7043-103-2. Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Vyhláška o středním vzdělávání. Vyhláška o základním vzdělávání. Šindelář, J.:. Základy managementu. Jihočeská univerzita, České Budějovice 1994, ISBN 80-7040-087-0. Zákon č. 143/1992 Sb o platu a odměně za pracovní pohotovost. Zákon č. 2/1991 Sb o kolektivním vyjednávání. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 65/1965., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, případová studie, screening školy, ročníková práce.

Garant

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.