Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení vých. a vzděl.-kap.ze škol.manag. (KPE / ŘVŠMU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / ŘVŠMU - Řízení vých. a vzděl.-kap.ze škol.manag., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsahem studia jsou vybrané moduly školského managementu:1. TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU:management, základní funkce a dovednosti manažera - rozhodování, organizování, organizační struktury, kontrola,prvky a fáze efektivního kontrolního procesu, manažerská etika, kultura a strategie organizace, možnosti změn;2. ŘÍZENÍ PEDAGOGICKÉHO PROCESU:role ředitele školy a učitele při řízení pedagogického procesu, řízení týmů a kooperace ve škole, strategické pláno-vání, druhy plánů, strategická analýza a vize školy, koncepce pedagogické práce a strategie rozvoje; vzdělávací a výchovný systém školy, vzdělávací politika, kurikulární reforma, RVP a ŠVP, řízení změn;3. ŘÍZENÍ KVALITY, EVALUACE A AUTOEVALUACE ŠKOLY:zjišťování a indikátory kvality školy, klima a image školy, public relations, řízení kvality, výroční zprávy a hodno-cení školy, vnější a vnitřní evaluace školy, autoevaluace;4. VEDENÍ LIDÍ:vůdcovství (leadership), manažerské styly a optimální formy vedení lidí v prostředí školy, teorie motivace, motivač-ní faktory, personální management a rozvoj lidských zdrojů,5. PROGRAMY ODMĚŇOVÁNÍ A PÉČE O ZAMĚSTNANCE:delegování odpovědnosti a pravomoci, manažer a plánování jeho profesní dráhy (Career management), sebevýchova a sebeřízení (Self management), plánování času (Time management).

Získané způsobilosti

Studium poskytuje a rozvíjí především praktické kompetence, kromě přednášek a seminářů zahrnuje i praktické formy výuky (modelové situace, kazuistiky, vypracování manažerských projektů, prezentace zkušeností ze škol apod.).

Literatura

EGER, L., EGEROVÁ, D.:. Image školy. Liberec. TUL, 2001. EGER, L., EGEROVÁ, D.:. Image školy. Liberec. TUL, 2001. RÝDL, K.:. Inovace školských systémů. Praha, ISV, 2003. SOLFRONK, J.:. Kapitoly ze školského managementu. Liberec. TUL, 2002. OBST, O.:. Manažerské minimum pro učitele. Olomouc, UP, 2006. SVĚTLÍK, J.:. Marketingové řízení školy. Praha, ASPI, 2006. SVOBODA, J.:. Motivování lidí. Praha, ÚVRŠ, Středisko školského managementu, 2001. EGER, L. :. Personální řízení (se zaměřením na školství). Liberec, TUL, 2004. MÜLLEROVÁ, L.:. Řízení kurikula. Ústí nad Labem, Acta universitatis, 2000. NEZVALOVÁ, D.:. Řízení kvality. Praha, 1999: www.scv.upol.cz/Studium/FS_2/rizeni_kvality/Riz_kval.doc. KRNINSKÁ, R.:. Řízení lidských zdrojů (skripta). České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2002. RÝDL, K. a kol.:. Sebehodnocení školy. Praha, STROM, 1998. EGER, L. a kol.:. Strategie rozvoje školy. Plzeň, CECHTUMA, 2002. SVOBODA, J., SLAVÍKOVÁ, L.:. Strategie rozvoje školy. Praha, ÚVRŠ, Středisko školského managementu, 1999. MAŤAŠOVÁ, Z.:. TQM - Total Duality Management. 2006: http://www.rvp.cz/clanek/517/934. FISCHER, W. A., SCHRATZ, M.:. Vedení a rozvoj školy. Brno, Paido, 1997. MÜLLEROVÁ, L., DOULÍK, P.:. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem, PF UJEP, 2001. PRÁŠILOVÁ, M.:. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc, UP, 2006. OBST, O. a kol.:. Základy obecného managementu. Olomouc, UP, 2006: http://www.upol.cz. OBST, O.:. Základy školského managementu pro učitele. Olomouc, UP, 1998.

Požadavky

Absolvování předmětu Kapitoly ze školské legislativy.

Garant

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. František JáchimMgr. Miroslav Procházka, Ph.D.Ing. Jan Staněk