Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovy a vzdělávání (KPE / ŘVVK1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / ŘVVK1 - Řízení výchovy a vzdělávání, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Organizace praktického vyučování ve středních odborných školách, koncepční záměry, plánování, evaluace ve výchově a vzdělávání.Další vzdělávání pedagogických pracovníků, modernizace obsahu vzdělávání, rámcové vzdělávací programy, struktura školního vzdělávacího programu.Ukončování stupně vzdělání ve středních odborných školách, aktuální změny ve školské legislativě.

Získané způsobilosti

Student umí aplikovat základní poznatky z právních předpisů platných ve školství do výchovy a vzdělávání ve škole.

Literatura

Belz, H., Siegrist, M.:. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál 2001. Kašparová, J. et al. Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2007. Čáp, J., Mareš, J.:. Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001. Černíková, H.:. Teorie a praxe školského managementu. Praha: PedF UK v Praze, 2004.

Požadavky

Aktivní účast na přednáškách.

Garant

Mgr. Jana Polčáková

Vyučující

Mgr. Jana Polčáková