Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a manažerské dovednosti (KPE / SBAK8)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / SBAK8 - Řízení a manažerské dovednosti, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Management, manažer2. Manažerská etika - kodex manažera3. Pravomoc, odpovědnost, kompetence manažera4. Komunikace - krizová, zvládání krizí5. Prezentace - zásady6. Vyjednávání, tým, týmová spolupráce7. Plánování - cíle8. Vedení, motivace9. Management změny10. Time management11. Interkulturní management12. Opakování, zkoušení

Získané způsobilosti

Absolvent předmětu Bezpečnostně-právní specializace má široké spektrum znalostí především z problematiky ochrany zdraví, života a majetku. Je schopen se orientovat v právním řádu České republiky a získané znalosti aplikovat v nejrůznějších oblastech a úrovních veřejné správy.

Literatura

Hurst, B.:. Encyklopedie komunikačních technil. Praha, Grada, 1994. Křivohlavý, J.:. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda, 1995. Khelerová, V.:. Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada, 1995. Mayerová, M. - Bureš, Z.:. Psychologické aspekty personálního managementu. Plzeň, FE ZČU, 1995. BEDRNOVÁ, E. - NOVÝ, I.:. Psychologie a sociologie řízení. Praha : Management Press 2007. 799 s. ISBN 978-80-7261-169-0. Plamínek, J.:. Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha, Argo, 1994.

Požadavky

Student prokáže znalost problematiky zpracováním seminární práce a absolvováním písemného závěrečného testu s výsledkem lepším než 60% maximálního počtu bodů. V případě nižšího počtu bodů je možné ústní přezkoušení.

Garant

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jana Krbová, Ph.D.